Skip to content

Dashboards

 

Onze visuele dashboards combineren locatie met statistieken en ‘business intelligence’ om data gedreven beslissingen te kunnen leveren. Gebruikers kunnen nu accuraat beleid volgen, effectief middelen beheren en uiteindelijke communicatieve inlichtingen te verbeteren.

Effectief beheer van transport, infrastructuur en monitoring van wegenkwaliteit. bekijk dashboard >>

Realtime luchtkwaliteit en geluidsniveau monitor voor regeringen en burgers. bekijk dashboard >>

Voer onderzoek uit op trends en ontwikkelingen op de economische staat van uw gemeente. bekijk dashboard >>

Meet en monitor veranderingen in stedelijke groengebieden vergeleken met bebouwing. bekijk dashboard >>

Voer beter beleid in om overstromingen te voorkomen en groenbeheer te verbeteren. bekijk dashboard >>

Beheer het rioleringswerk en financiën met data over kwaliteit van het systeem op gedetailleerd niveau. bekijk dashboard >>

Combineer de kracht van de Incident Analyzer, Area Analyzer en Network Analyzer in één krachtige, makkelijk te gebruiken applicatie. bekijk dashboard >>

Actueel inzicht in verzakking op verharde oppervlakken in uw grondgebied door gebruik te maken van satellietbeelden. bekijk dashboard >>

Verantwoord vastgoedbeheer zodat de gemeente beter inzicht heeft en kan bijsturen waar nodig. bekijk dashboard >>

Krijg inzicht in het watersysteem van uw waterschap en voldoe aan de informatiebehoefte van klanten. bekijk dashboard >>

Zie alle watergangen en de actuele status van doorstroming in uw waterschap in een overzichtelijke kaart. bekijk dashboard >>

Monitor de stemverdeling en het stemgedrag, vóór, tijdens en na de verkiezingen. bekijk dashboard >>

SMART ENERGIE TRANSITIE

Met dit dashboard wordt in één oogopslag duidelijk wanneer u uw doelstelling ‘energieneutraal’ heeft behaalt.

Inzicht in bewonersinitiatieven en geldstromen ter verbetering van de leefbaarheid. bekijk dashboard >>

Beter inzichtelijk maken hoe georganiseerd criminaliteit zich uit en hierdoor in de toekomst dingen kunnen worden voorkomen. bekijk dashboard >>

Voer onderzoek naar de besteding van budgetten onder zorgverleners in een gemeente. bekijk dashboard >>

Sensoren in lichtmasten leveren datastromen die waardevol kunnen zijn voor onderhoud en besparing. bekijk dashboard >>

Biedt informatie over strategische plaatsing en management van elektrische oplaadpunten. bekijk dashboard >>

Bereken gebouw volume op basis van hoogtekaarten en gebruik deze data voor inspecties en controles. bekijk dashboard >>

MONITOR INBRAKEN

Inzicht in inbraken ter verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van een gebied of buurt. Binnenkort beschikbaar.

SMART BOMEN

Binnenkort beschikbaar.

SMART PIJPLEIDINGEN

Binnenkort beschikbaar.

BRANDPREVENTIE GEBOUWEN

Inzichtelijk maken van afgebrande gebouwen en verbeteren dan wel niet verplaatsen van aandacht naar buurten. Binnenkort beschikbaar.

BOA PLANNING

Beter beleid hanteren om dekkingsgraad veiligheid te verhogen en toezicht te verbeteren. Binnenkort beschikbaar.

VEILIGHEIDSINCIDENTEN

Veiligheid verbeteren en incidenten voorkomen door trends en ontwikkelingen te signaleren. Binnenkort beschikbaar.

MONITOR LEEFBAARHEID

Een beter beeld welke thema’s zich binnen een buurt afspelen. Binnenkort beschikbaar.

monitor projecten

Beter beheer van projecten binnen een gemeenten en hierdoor de efficiëntie en output te verhogen. Binnenkort beschikbaar.

MENSSTROMEN

Beleid maken door de stroom van mensen in een stad te analyseren. Binnenkort beschikbaar.

Laatste updates