Skip to content

Dashboards

 

Onze visuele dashboards combineren locatie met statistieken en ‘business intelligence’ om data gedreven beslissingen te kunnen leveren. Gebruikers kunnen nu accuraat beleid volgen, effectief middelen beheren en uiteindelijke communicatieve inlichtingen te verbeteren.

smart roads

Effectief beheer van transport, infrastructuur en monitoring van wegenkwaliteit. Binnenkort beschikbaar.

smart emissie

Realtime luchtkwaliteit en geluidsniveau monitor voor regeringen en burgers. Binnenkort beschikbaar.

MONITOR LEEGSTAND EN BEDRIJFSVESTIGINGEN

Voer onderzoek uit op trends en ontwikkelingen op de economische staat van een gemeente. Binnenkort beschikbaar.

monitor groen/grijs

Meet en monitor veranderingen in stedelijke groengebieden vergeleken met bebouwing. Binnenkort beschikbaar.

smart riolering

Beheer het rioleringswerk en financiën met data over kwaliteit van het systeem op gedetailleerd niveau. Binnenkort beschikbaar.

monitor projecten

Beter beheer van projecten binnen een gemeenten en hierdoor de efficiëntie en output te verhogen. Binnenkort beschikbaar.

water
doorlaatbaarheid

Beheer het rioleringswerk en financiën met data over kwaliteit van het systeem op gedetailleerd niveau. Binnenkort beschikbaar.

MONITOR INBRAKEN

Inzicht in inbraken ter verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van een gebied of buurt. Binnenkort beschikbaar.

SMART BOMEN

Beter beleid invoeren om overstromingen te voorkomen en groenbeheer te verbeteren. Binnenkort beschikbaar.

SMART PIJPLEIDINGEN

Beter beleid invoeren om overstromingen te voorkomen en groenbeheer te verbeteren. Binnenkort beschikbaar.

BRANDPREVENTIE GEBOUWEN

Inzichtelijk maken van afgebrande gebouwen en verbeteren dan wel niet verplaatsen van aandacht naar buurten. Binnenkort beschikbaar.

BOA PLANNING

Beter beleid hanteren om dekkingsgraad veiligheid te verhogen en toezicht te verbeteren. Binnenkort beschikbaar.

VEILIGHEIDSINCIDENTEN

Veiligheid verbeteren en incidenten voorkomen door trends en ontwikkelingen te signaleren. Binnenkort beschikbaar.

MONITOR LEEFBAARHEID

Een beter beeld welke thema’s zich binnen een buurt afspelen. Binnenkort beschikbaar.

MENSSTROMEN

Beleid maken door de stroom van mensen in een stad te analyseren. Binnenkort beschikbaar.

FEATURE ANALYZER

Combineert de kracht van de Incident Analyzer, Area Analyzer en Network Analyzer in één krachtige, makkelijk te gebruiken applicatie. Binnenkort beschikbaar.

RHETICUS NETWORK ALERT

Inzichtelijk maken van afgebrande gebouwen en verbeteren dan wel niet verplaatsen van aandacht naar buurten. Binnenkort beschikbaar.

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Verantwoord vastgoedbeheer zodat de gemeente beter inzicht heeft en kan bijsturen waar nodig. Binnenkort beschikbaar.

legger en beheerregister

Binnenkort beschikbaar.

schouw op de kaart

Binnenkort beschikbaar.

verkiezingen

Monitor de stemverdeling, vóór, tijdens en na de verkiezingen. Binnenkort beschikbaar.

ARMCHAIR AUDIT

Inzicht in bewonersinitiatieven en geldstromen ter verbetering van de leefbaarheid. Binnenkort beschikbaar.

ONDERMIJNING

Beter inzichtelijk maken hoe georganiseerd criminaliteit zich uit en hierdoor in de toekomst dingen kunnen worden voorkomen. Binnenkort beschikbaar.

SOCIALE UITGAVE

Voer onderzoek naar de besteding van budgetten onder zorgverleners in een gemeente. Binnenkort beschikbaar.

SMART ENERGIE TRANSITIE

Met dit dashboard wordt in één oogopslag duidelijk wanneer u uw doelstelling ‘energieneutraal’ heeft behaalt. Binnenkort beschikbaar.

SMART VERLICHTING

Sensoren in lichtmasten leveren datastromen die waardevol kunnen zijn voor onderhoud en besparing. Binnenkort beschikbaar.

OPLAADSTATIONS

Biedt informatie over strategische plaatsing en management van elektrische oplaadpunten. Binnenkort beschikbaar.

WOZ GEBOUW VOLUMES

Bereken gebouw volume op basis van hoogtekaarten en gebruik deze data voor inspecties en controles. Binnenkort beschikbaar.

Laatste updates