Skip to content

Remote Sensing training

24 t/m 26 September 2024

 

IMAGEM biedt een drie-daagse training om te leren én ervaren wat het betekent om met remote sensing data, techniek en analyses aan de slag te gaan. Welke remote sensing data bestaat er, waar kan ik het vinden, wanneer pas ik welke data toe voor de aanpak van mijn vraagstuk en waarom? Deze training is voor Data Scientist- en GIS-medewerkers die willen weten wat Remote Sensing is en wat dit toevoegt.

€3.292,-

Prijs voor training per cursist

Wat is Remote Sensing?

Remote sensing is een techniek waarbij informatie over een object of gebied wordt verzameld zonder direct fysiek contact. Dit gebeurt door data-inwinning vanuit een satelliet, vliegtuig of drone. Er worden verschillende soorten sensoren gebruikt, zoals optische, radar- en infraroodsensoren. Deze data kan vervolgens verwerkt en geanalyseerd worden om besluitvorming te ondersteunen.

Het combineren van remote sensing-technieken met datagedreven besluitvorming biedt aanzienlijke voordelen voor gemeenten, waterschappen en provincies binnen verschillende domeinen als stedelijke planning, milieubeheer en vergunningen, toezicht en handhaving.

Door gebruik te maken van remote sensing data kunnen beleidsmakers en managers beter geïnformeerd worden en doelmatigere beslissingen nemen. Zo kun je door gebruik te maken van remote sensing toepassingen tijd en geld besparen omdat je mensen efficiënter in het werkveld in kunt zetten. Je kunt maatregelen treffen op locaties waar deze het meeste impact hebben, zoals het identificeren van hitte-eilanden en daarbij horende verkoelende maatregelen.

Remote sensing stelt je ook in staat om eenvoudig veranderingen op moeilijk te bereiken plaatsen te vinden en te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan (groen-) voorzieningen en achtertuinen, parken, percelen, daken etc. 

Remote sensing

Voor effectieve gegevensverzameling

Data integratie

Patronen en trends identificeren

Analyseren

Interpreteer grote hoeveelheden data

Effectief Besluiten

Besluitvorming gebaseerd op data

Onderwerpen die aan bod komen

1. Gegevensverzameling via Remote Sensing

Sensoren en Platformen: Satellieten, drones en vliegtuigen uitgerust met optische, radar- en infraroodsensoren verzamelen data over specifieke gebieden.

Multispectrale Beeldvorming: Het vastleggen van gegevens in meerdere spectrale banden om verschillende aspecten van het landschap te analyseren, zoals vegetatie, bodemvochtigheid en stedelijke structuur.

2. Data-Integratie en Verwerking

Datafusie: Integratie van remote sensing-data met andere datasets zoals geografische informatiesystemen (GIS), weersgegevens, en sociaaleconomische data.

Geospatiale Analyse: Gebruik van geavanceerde software en algoritmen om patronen en trends in de verzamelde gegevens te identificeren.

beiroet explosie satellietbeeld

3. Analyse en Interpretatie

Machine Learning en AI: Toepassing van machine learning en kunstmatige intelligentie om inzichten te verkrijgen uit grote hoeveelheden data, zoals het voorspellen van oogstopbrengsten of het detecteren van ontbossing.

Visualisatie: Creëren van kaarten, grafieken en andere visualisaties om complexe data inzichtelijk te maken voor besluitvormers.

4. Datagedreven Besluitvorming

Scenario-Analyse: Simuleren van verschillende scenario’s en hun impact op basis van de geanalyseerde gegevens. Bijvoorbeeld, het evalueren van de impact van klimaatverandering op waterbronnen.

Optimalisatie: Identificeren van de meest efficiënte en effectieve maatregelen op basis van gedetailleerde en actuele data. Bijvoorbeeld, optimalisatie van irrigatie in de landbouw om waterverbruik te verminderen.

Monitoring en Evaluatie: Continu monitoren van de effecten van genomen besluiten en aanpassingen maken op basis van nieuwe data. Bijvoorbeeld, het opvolgen van stedelijke expansie en bijstellen van ruimtelijke plannen.

beiroet explosie impact erdas imagine

Deze training is opgedeeld in drie dagen

Dag 1

08:30 - Inloop

We beginnen de dag met een ontspannen inloop, waar je de kans krijgt om een kop koffie te drinken en kennis te maken met de andere deelnemers. Dit is een mooi moment om je alvast voor te bereiden op de leerzame dag die voor je ligt en om te netwerken met gelijkgestemde professionals.

09:00 - Introductie

De cursusdag begint met een korte introductie waarin we het programma van de dag doorlopen en je kennismaakt met de andere cursisten. Dit biedt je een goed overzicht van wat je kunt verwachten en helpt je te begrijpen hoe de verschillende sessies elkaar aanvullen.

09:15 - Remote Sensing

Tijdens deze sessie duiken we in de wereld van remote sensing. We bespreken wat remote sensing precies inhoudt, welke sensoren er zijn en hoe deze technologie wordt toegepast. Deze basiskennis is essentieel om verder te gaan met de meer geavanceerde toepassingen later op de dag.

10:15 - Pauze

Een korte pauze om even op te laden en te bespreken wat je tot nu toe hebt geleerd met je medecursisten. Gebruik deze tijd om eventuele vragen te formuleren die je tijdens de volgende sessies wilt stellen.

10:30 - Data

In deze sessie verkennen we waar in Nederland waardevolle data vandaan komt en wat we ermee kunnen doen. We duiken in het satellietdataportaal, AHN en beeldmateriaal. Je krijgt de kans om zelf data te bekijken en te analyseren met de remote sensing software Erdas Imagine. Dit hands-on gedeelte helpt je om direct te zien hoe de theorie in de praktijk werkt.

12:15 - Pauze

Geniet van een welverdiende lunchpauze volledig verzorgd door IMAGEM, waarbij je kunt ontspannen en bijpraten met je medecursisten. Dit is een goed moment om ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen.

13:00 - Monitoring met Remote Sensing

Na de lunch gaan we verder met het monitoren van veranderingen met behulp van remote sensing. We leren hoe we indexen en change detection kunnen gebruiken. Vervolgens ga je zelf aan de slag met eenvoudige index- en change detection-modellen, waardoor je direct ervaart hoe deze technieken werken.

14:30 - Pauze

Een korte onderbreking om even bij te komen en je voor te bereiden op het laatste deel van de dag. Dit is ook een goed moment om eventuele vragen te stellen over de sessies die je hebt gevolgd.

14:45 - Analyseren met Remote Sensing

In deze sessie richten we ons op het analyseren van data met remote sensing. We bespreken toepassingen zoals het detecteren van wateroverlast met RADAR en het identificeren van objecten. Je krijgt de kans om zelf eenvoudige vegetatie- en woninggegevens uit een puntenwolk te halen en deze in te kleuren met behulp van luchtfoto’s. Dit praktische onderdeel zorgt ervoor dat je de opgedane kennis direct kunt toepassen.

16:15 - Afsluiting

We sluiten de dag af met een korte evaluatie en een samenvatting van wat we hebben geleerd. Dit is ook het moment om eventuele laatste vragen te stellen en contactinformatie uit te wisselen met de trainers en medecursisten. Je gaat naar huis met nieuwe kennis en vaardigheden die je direct kunt toepassen in je werk.

Dag 2

08:30 - Inloop

De tweede dag van de training beginnen we weer met een ontspannen inloop. Dit is een uitstekend moment om te netwerken, ervaringen van de eerste dag te bespreken en je voor te bereiden op de nieuwe onderwerpen die vandaag aan bod komen.

09:00 - Introductie

De dag begint met een korte introductie waarin we het programma van vandaag doornemen en opnieuw de kans krijgen om kennis te maken met de andere cursisten. Dit helpt om de dag goed te starten en iedereen op dezelfde lijn te krijgen.

09:15 - Hitte & Droogte

In deze sessie gaan we in op hoe we met behulp van remote sensing hitte en droogte kunnen detecteren. We kijken naar waar het heet is en waar de vegetatie problemen ondervindt. Deze kennis is cruciaal voor het begrijpen van milieuproblemen en het plannen van maatregelen.

10:15 - Pauze

Een korte pauze om even op te laden en de informatie van de eerste sessie te verwerken. Dit is ook een goed moment om eventuele vragen te formuleren voor de volgende sessie.

10:30 - Change Detection

We verdiepen ons in change detection, waarbij we leren waar er veranderingen hebben plaatsgevonden. Je krijgt de kans om met geavanceerde tools zelf analyses uit te voeren en te ontdekken hoe veranderingen in het landschap kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd.

12:15 - Pauze

Geniet van een welverdiende lunchpauze volledig verzorgt door IMAGEM, waar je kunt ontspannen en ervaringen kunt delen met je medecursisten. Dit is een goed moment om te reflecteren op de geleerde kennis en je voor te bereiden op de middag.

13:00 - Vegetatie Monitoring

Na de lunch richten we ons op geavanceerde vegetatie monitoring. We vergelijken de vegetatiedekking tussen twee jaren en identificeren gebieden waar het goed gaat, waar verbetering mogelijk is en waar de vegetatie achteruitgaat. Dit hands-on gedeelte geeft je inzicht in hoe je trends en veranderingen in vegetatie kunt volgen.

14:30 - Pauze

Een korte onderbreking om even bij te komen en je voor te bereiden op de laatste sessie van de dag. Gebruik deze tijd om je gedachten te ordenen en eventuele vragen te formuleren.

14:45 - Geavanceerde Change Detection

In deze sessie gaan we dieper in de stof en verder met geavanceerde change detection, waarbij we verschillende sensoren combineren om veranderingen in het landschap nog nauwkeuriger te detecteren. Je leert hoe je met deze geavanceerde technieken waardevolle inzichten kunt verkrijgen voor diverse toepassingen.

16:15 - Afsluiting

We sluiten de dag af met een korte evaluatie en een samenvatting van de behandelde onderwerpen. Dit is ook het moment om eventuele laatste vragen te stellen en contactinformatie uit te wisselen met de trainers en medecursisten. Je gaat naar huis met uitgebreide kennis en praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen in je werk.

Dag 3

08:30 - Inloop

We beginnen de derde dag van de training ook weer met een ontspannen inloop. Dit geeft je de kans om nog even rustig op te starten, een kop koffie te drinken en na te praten met je medecursisten over de leerzame dagen die achter je liggen.

09:00 - Introductie

Deze laatste dag begint met een korte introductie waarin we het programma van vandaag doornemen. Dit helpt om de dag goed te starten en iedereen op dezelfde lijn te krijgen voor de onderwerpen die we gaan behandelen.

09:15 - LIDAR en Puntenwolk

In deze sessie gaan we dieper in op LIDAR-technologie. We bespreken wat LIDAR-data is, hoe je het kunt gebruiken en hoe je een puntenwolk maakt. Dit is een essentiële basis voor het uitvoeren van verdere analyses en toepassingen met LIDAR-data.

10:15 - Pauze

Een korte pauze om even op te laden en de informatie van de eerste sessie te verwerken. Dit is ook een goed moment om eventuele vragen te formuleren voor de volgende sessie.

10:30 - Eenvoudige Analyse

In deze sessie leer je hoe je eenvoudige analyses kunt uitvoeren met LIDAR-data. We behandelen de creatie van digitale hoogtemodellen (DEM/DTM) en profielanalyses. Dit hands-on gedeelte geeft je de mogelijkheid om direct met de data aan de slag te gaan en praktische ervaring op te doen.

12:15 - Pauze

Geniet van een welverdiende lunchpauze volledig verzorgd door IMAGEM, waar je kunt ontspannen en ervaringen kunt delen met je medecursisten. Dit is een goed moment om te reflecteren op de geleerde kennis en je voor te bereiden op de middag.

13:00 - Classificatie en Extractie

Na de lunch gaan we verder met het gebruik van LIDAR-data voor het identificeren, classificeren en construeren van objecten zoals gebouwen en vegetatie. Je leert hoe je LIDAR-data kunt toepassen om gedetailleerde analyses te maken en waardevolle inzichten te verkrijgen voor diverse toepassingen.

14:30 - Pauze

Een korte onderbreking om even bij te komen en je voor te bereiden op de laatste sessie van de dag. Gebruik deze tijd om je gedachten te ordenen en eventuele vragen te formuleren.

14:45 - Geavanceerde Analyse

In deze sessie combineren we LIDAR-datasets met aanvullende data om uitgebreidere analyses uit te voeren. Je leert technieken voor onderwater- en bovenwateranalyses en volume berekeningen. Deze geavanceerde toepassingen helpen je om nog diepere inzichten te verkrijgen en complexe vraagstukken op te lossen.

16:15 - Afsluiting

We sluiten de dag en de training af met een samenvatting van de behandelde onderwerpen en een korte evaluatie. Dit is ook het moment om je certificaat in ontvangst te nemen en eventuele laatste vragen te stellen. Je gaat naar huis met uitgebreide kennis en praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen in je werk, en je bent klaar om je nieuwe vaardigheden in de praktijk te brengen.

Remote Sensing Training

Ben je klaar om je kennis en vaardigheden in GIS en remote sensing naar een hoger niveau te tillen? Meld je dan nu aan voor deze drie-daagse training! Ontdek de kracht van geavanceerde technologieën, leer van experts en pas je nieuwe inzichten direct toe in je werk.

Schrijf je vandaag nog in en start je reis naar geospatiale excellentie!

€3.292,-

Prijs voor training per cursist