Skip to content

BURGERPARTICIPATIE

DATAGEDREVEN WERKEN EN BESLISSEN

 

Voor het afhandelen van problemen die burgers in uw gebied ervargen, is het tijdig ontvangen van juiste informatie belangrijk. Dus, waarom niet gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, de gemeente samen met hun waardevolste databron, de burger? Een twee-weg communicatiemiddel tussen burger en gemeenten is daarom evident.

vuurwerkoverlast
Geef uw burgers de meldingsmogelijkheden zodat ze veilig en comfortabel zijn tijdens de vieringen.
hoe het werkt

plug & play

Gratis app voor burgers op iOS en Android

Integratie

Eenvoudig vanuit meerdere databronnen

Rapportage

Rapporten voor datagedreven beslissingen

avg conform

Anonieme meldingen mogeljk

Statistics

Meer dan 53.000 meldingen over vuurwerkoverlast in 2018

Bron: NOS

Actieve STATUS MONITOR

Burgers hebben inzicht in de voortgang van hun melding. Dit versterkt het vertrouwen in de (lokale) overheid en vergroot de betrokkenheid van de burgers. Dashboards >>

Eigen meldingscategorie

Categorieën voor thema’s en meldingen zijn te personaliseren naar eigen behoefte, die aansluiten op de problemen die zich voordoen en relevant zijn in uw gebied. Daardoor wordt de app flexibel en relevant voor uw burgers in meerdere thema’s.

burgerparticipatie gemeente sturingsinformatie

Vuurwerk incidenten

Tijdens de jaarwisseling gebeuren er veel incidenten, onder meer met vuurwerk. Volgens cijfers van de Nationale Politie nemen vuurwerkincidenten de laatste jaren weer langzaam toe. Maak het uw burgers daarom gemakkelijk. Gemeenten kunnen nu eenvoudig een app aanbieden waarmee burgers incidenten kunnen melden met locatie, categorieën en foto’s. Vuurwerkoverlast melden >>