Skip to content

Privacy Statement

 

IMAGEM verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects, partners en sollicitanten. IMAGEM doet dit om jou zo goed mogelijk te helpen met onze producten, diensten en/of evenementen. In dit privacy statement, die aansluit bij onze algemene voorwaarden, wordt uitgelegd waarom en op welke manier IMAGEM jouw persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens

Grondslagen van verwerking

IMAGEM NL BV
Deventerstraat 37
7311 LT Apeldoorn
055 200 2055
Info@imagem.nl
www.imagem.nl

Wij verwerken je persoonsgegevens…
• om de overeenkomst tussen ons goed uit te kunnen voeren.
• om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
• als je expliciete toestemming hebt gegeven.
• op grond van gerechtvaardigd belang om bestaande klanten na aankoop te informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doeleinde van verwerking

• Voor- en achternaam
• (Zakelijke) adresgegevens
• Geslacht
• Functie
• (Zakelijke) Telefoonnummer
• (Zakelijke) E-mailadres
• Bankrekeningnummer (bij een factuurrelatie)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op de website in te vullen, je aan te melden voor een evenement of nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
• Anonieme gegevens over je activiteit op onze website
• Curriculum vitae en overige verstrekte informatie bij een sollicitatie

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt…

• om zakelijke transacties en correspondentie mogelijk te maken tussen IMAGEM en jou.
• om informatie en/of updates naar jou te sturen over onze producten en diensten.
• om je te kunnen ondersteunen als je gebruik wilt maken van onze support diensten.
• om je als deelnemer aan events en of opleidingen te registeren en informeren.
• voor marketing doeleinden zoals gepersonaliseerde berichten/informatie.
• voor interne analysedoeleinden.
• om je sollicitatie te verwerken.

Categorieën van ontvangers

Om de aangegeven doeleinden van verwerking te realiseren verstrekken wij je gegevens aan leveranciers zoals van ons CRM-systeem, e-mail marketing applicatie, software/licenties, en cookieleveranciers. Om aan onze leveringsverplichting te voldoen wanneer je een software licentie aanschaft delen wij je gegevens met onze leverancier(s) die zijn gevestigd binnen Europa en in de Verenigde Staten.

Belangrijk om te vermelden is dat wanneer je gegevens verwerkt worden door andere ontvangers dan IMAGEM wij zorg voor dragen dat er een passende beschermingsniveau aanwezig. Wij doen dit onder andere door een verwerkingsovereenkomst af te sluiten met deze partijen en het beschermingsniveau jaarlijks te evalueren. Ontvangen wij je persoonsgegevens van onze leverancier(s) welke voor IMAGEM en haar werkzaamheden van belang zijn? Dan gaan wij uiteraard hier zorgvuldig mee om zoals omschreven in deze privacyverklaring.

IMAGEM zal je gegevens nooit verkopen aan derden. Het delen van deze gegevens zal alleen gebeuren wanneer dit uitsluitend nodig is. Zoals de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor de in dit privacyverklaring genoemde doeleinden van verwerking bewaren wij voor maximaal 7 jaar.

Sollicitatiebrieven, curriculum vitae, correspondentie en overige documenten over jouw sollicitatie bewaren wij ten tijde van jouw sollicitatie en worden na maximaal 4 weken, na beëindiging van de sollicitatieprocedure, verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IMAGEM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via CISO@imagem.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten allen tijden heb je het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast behoudt je het recht om eventuele toestemmingen voor gegevensverwerkingen in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door IMAGEM, je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kan een verzoek indienden voor inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar CISO@imagem.nl. Een dergelijk verzoek kan er wel toe leiden dat we één van de aangegeven doeleinden van verwerking niet meer kunnen realiseren voor jou.

Om er zeker van te zijn dat jij zelf het verzoek tot inzage hebt ingediend, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek.

IMAGEM wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Google Analytics

YouTube

Alle informatie wordt geanonimiseerd ontvangen op basis van standaard Google profielen. Daarin is enkel data te herleiden op de volgende type rapportages: platform (desktop, mobiel, etc.), geolocatie (van nationaal tot op stedelijk niveau), taal, browser, resolutie, herkomst (direct, search, referenties, social), en adwords status.

Alle cookie informatie wordt geanonimiseerd ontvangen met als doel de gebruikerservaring te verbeteren en de kwaliteit van gepresenteerde videos te optimaliseren en functioneel weer te geven. Er wordt door IMAGEM geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verder verkocht aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Versie privacy statement

IMAGEM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IMAGEM) tussen zit.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wanneer dit het geval is dan zal IMAGEM een nieuwe versie plaatsen op de daarvoor bestemde pagina.

Laatst bijgewerkt op 19 april 2023