Skip to content

Privacy Statement

 

IMAGEM respecteert de privacy van degenen die onze websites bezoeken en onze producten gebruiken. Via dit privacy beleid en in aansluiting bij onze algemene voorwaarden, informeren wij u over de wijze waarop IMAGEM-gegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.

Registratie en Verwerking

IMAGEM verwerkt gegevens in haar CRM-systeem, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en andere zakelijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. IMAGEM registreert informatie van zakelijke aard die door u verstrekt wordt in het kader van een professionele uitwisseling van gegevens ten behoeve van (mogelijke) aanschaf en gebruik van de producten en diensten van IMAGEM. 

Deze gegevens worden geregistreerd wanneer u software, data of diensten bestelt of registreert; wanneer u nieuwsbrieven aanvraagt; wanneer u zich registreert voor een training of evenement; of wanneer u ons een bericht stuurt die om een reactie vraagt.

Doeleinden van de verwerkingen

IMAGEM draagt er zorg voor dat de betreffende gegevens vertrouwelijk blijven. Die informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden van IMAGEM.

  • Het faciliteren van transacties en correspondentie tussen IMAGEM en u.
  • Om informatie over de geleverde producten of updates daarvan aan u te verstrekken.
  • Om technische en productondersteuning te verlenen aan u.
  • Om u als deelnemer aan events of opleidingen te registreren en te informeren.
  • Om productinformatie, eventinformatie en nieuwsbrieven aan u te sturen, tenzij u ons meldt dat u deze materialen niet wenst te ontvangen. U kunt ons dit melden door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ bij de verzonden mailing door een e-mail >>
  • Voor interne analysedoeleinden.

Gegevens worden voor het overige niet verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven, tenzij IMAGEM van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

Verstrekken van gegevens

IMAGEM kan gegevens aan haar leveranciers en aan door IMAGEM geautoriseerde verwerkers verstrekken, doch enkel ter bevordering van de goede dienstverlening. Zij verzoekt die leveranciers en verwerkers dan zorg te dragen voor een vergelijkbare bescherming van vertrouwelijke gegevens, voor zover dat niet al rechtstreeks volgt uit hun eigen privacy verklaringen/ privacy beleid. IMAGEM heeft met verwerkers (zoals leveranciers van CRM-systeem, e-mailmarketingprogramma, evaluatietools), verwerkersovereenkomsten gesloten. Gegevens worden uitsluitende opgeslagen in de EU of in derden landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

IMAGEM zal de gegevens niet aan andere derden doorgeven, behoudens wanneer IMAGEM op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw gegevens door te geven aan bevoegde instanties of daarom wordt verzocht door een overheidsorgaan.

Bewaren van gegevens

IMAGEM bewaart uw gegevens in Europa of in derden landen met een passend beschermingsniveau, zoals vastgesteld door de Europese Unie en niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden gebruikt. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn worden geblokkeerd of verwijderd.

Geblokkeerde persoonsgegevens in het CRM-systeem zijn maximaal 1 jaar na blokkeren nog beschikbaar in de werkorganisatie, daarna worden ze in een niet toegankelijk archief bewaard in verband met wettelijke verplichtingen en analysedoeleinden.

Beveiliging

IMAGEM zal passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via email >>

Website en cookies

Om onze systemen in staat te stellen uw computer te herkennen en u functies aan te bieden waardoor u sneller kunt vinden wat u zoekt, en tevens om onze website te verbeteren, gebruiken wij cookies via Google Analytics. Daarbij wordt onder meer het IP-adres van de bezoeker geanonimiseerd opgeslagen. Zo is het mogelijk om onze website te gebruiken en niet herleidbaar gemeten te worden door analytische cookies. Kies voor een Google Analytics opt-out (let op: er gebeurt niets zichtbaar na het klikken op de link, de opt-out is wel actief – deze opt-out-functie werkt niet voor mobiele apparaten).
De website van IMAGEM kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. IMAGEM is niet verantwoordelijk voor eventuele cookies van die derden of voor het privacy beleid van de websites van diezelfde derden en verwijst u naar de privacy verklaringen op dergelijke websites.

Wij gebruiken het e-mailmarketingprogramma MailerLite om de effectiviteit van onze mailings te analyseren en u beter van dienst te kunnen zijn (welke mailings/onderwerpen worden het meest bekeken). Daarvoor verzamelen wij gegevens van de mensen die onze mailings lezen. Deze worden opgeslagen in het systeem en bewaard voor analysedoeleinden. Deze gegevens worden uitsluitend binnen IMAGEM gebruikt om relevantere mailings te kunnen sturen.

Uw rechten

Als u meent dat verzamelde informatie onjuist is, moet worden bijgewerkt, verwijderd of als u inzage wenst in of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via administratie@imagem.nl. Wij zullen onze gegevens corrigeren of verwijderen na de verificatie van de gevraagde wijziging. Als u van mening bent, om welke reden dan ook, dat IMAGEM haar beleid niet correct heeft gevolgd, kunt u contact met ons opnemen via administratie@imagem.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie van het privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd veranderen. Indien IMAGEM dit privacy beleid wijzigt, zal de bijgewerkte versie worden geplaatst op deze pagina. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken, alsook de pagina met onze algemene voorwaarden. Voorgaande versies kunnen bij IMAGEM worden opgevraagd.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van IMAGEM (www.imagem.nl). Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Dotka Software B.V. (hierna: IMAGEM) Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMAGEM is verboden.

IMAGEM besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden.

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. IMAGEM heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Gebruik van persoonsgegevens via deze site

Op deze website maken we gebruik van analytische cookies via Google Analytics. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en het IP-adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd opgeslagen. De gegevens die we met behulp van deze analytische cookies verzamelen delen we niet met andere partijen, zoals Google of binnen andere Google-producten, we gebruiken ze om onze website te verbeteren, zodat bezoekers zo snel mogelijk kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn.

Het is mogelijk om deze website te gebruiken en niet anoniem gemeten te worden door analytische cookies. Kies voor een Google Analytics opt-out (let op: er gebeurt niets zichtbaar na het klikken op de link, de opt-out is wel actief – deze opt-out-functie werkt niet voor mobiele apparaten). Alle rechten worden voorbehouden. Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2018