Skip to content

Openbare orde en veiligheid

 

Monitoring van de buitenruimte en effectieve inzet van manschappen vereisen up to date geo-informatie. Door gedetailleerde omgevingsinformatie te combineren met real-time sensoren wordt inzichtelijk wat er aan de hand is, waar de prioriteiten liggen en waar het meest effectief kan worden opgetreden. Onze technologie stelt veiligheidsdiensten in staat om data uit verschillende bronnen snel bij elkaar te brengen, te analyseren en te delen, zodat er een Common Operational Picture ontstaat. Scenario analyses en real-time 3D Data Fusion zorgen voor grip op elke situatie. Hierdoor wordt de tijd tussen waarnemen en handelen verkort en houden hulpdiensten grip op de situatie.

Webcasts
Verbreed je kennis over locatie-intelligentie technologie met een brede selectie aan informatieve video's.
bekijk webcasts
M.App X
M.App X bevat alle vereisten van de geospatial analist en beeldanalist in een gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke omgeving.
leer meer
Vorige slide
Volgende slide

3D VASTLEGGEN VAN LOCATIES

Breng je locaties in beeld met automatische beeldverwerking

Of het nu gaat om een ongevalslocatie, een plaats delict of een oefenterrein, de inzet van opnameapparatuur vanuit de lucht en op de grond geeft een gedetailleerd beeld van de omgeving. Snelle verwerking van deze beelden is daarbij cruciaal. Wij leveren oplossingen om luchtfotobeelden en LiDARscans geautomatiseerd om te zetten naar 3D-weergaven van de werkelijkheid, die op hun beurt input zijn voor vervolganalyses en digital twins.

Omdat in sommige gevallen elke seconde telt, zijn we in staat om direct na een dronevlucht de data te processen en binnen seconden een eerste 3D-model op te leveren van de omgeving. Parallel verwerken we de data op hoger detail en wordt deze automatisch beschikbaar gesteld in diverse formaten.

Dankzij IMAGINE UAV kunnen we die verwerking volledig automatiseren en levert het systeem orthofoto’s, 3D-meshes, 3D-puntenwolken en stereobeelden op. Doordat de functionaliteit als operators beschikbaar zijn in onze Spatial Modeler bepaal je zelf wat je nodig hebt en wordt verwerking met 1 druk op de knop gestart.

Vervolgens kan die data als OGC-Compliant webservice worden aangeboden en gebruikt worden in andere applicaties.

GEBIEDSANALYSE

Monitor grote gebieden en spoor afwijkingen geautomatiseerd op

Grootschalige gebiedsmonitoring stelt veiligheidsdiensten in staat om naar specifieke fenomenen te zoeken. Dankzij automatische detectiemodellen kunnen ongewenste activiteiten of afwijkende patronen worden vastgesteld. Zo kan gericht worden opgetreden. Wij ontwikkelen deze modellen en stellen ze via een eenvoudige applicatie beschikbaar aan eindgebruikers. Het is ook mogelijk zelf dergelijke modellen te ontwikkelen met een gedegen opleiding, ook die bieden we aan.

STURINGSINFORMATIE

Ga voor risicogestuurde inzet met sturingsinformatie

Trendanalyses maken inzichtelijk in welke gebieden en op welke tijdstippen inzet het hardst nodig is. Door bijvoorbeeld criminaliteitscijfers in een interactief dashboard te plaatsen wordt duidelijk waar de hotspots liggen. Ongevalscijfers leggen black spots in het verkeersbeeld bloot en kunnen input vormen voor herinrichting van kruispunten of gevaarlijke wegen. Het kijken naar cijfers op een ander schaalniveau brengt nieuwe inzichten. Dit is mogelijk met onze zogeheten ‘Smart M.Apps’.

Via een paar klikken zet je een dashboard op en filter je snel op meerdere criteria, waardoor precies duidelijk wordt waar overeenkomstige incidenten zich hebben afgespeeld, op welk moment en met welke kenmerken. Ook kan hieraan een mobiele applicatie gekoppeld worden, waarmee waarnemingen in het veld direct worden vastgelegd en zo het beeld compleet maken.