Skip to content

Overheid

De integratie van locatiegegevens met kernprocessen wordt steeds crucialer om Digital Transformatie doelen te behalen. Van het delen van informatie tussen afdelingen, het op afstand beheren van resources in het veld, tot het verbinden en communiceren met burgers, locatie-informatie is nodig voor op feiten gebaseerde besluitvorming.

Van basisregistraties tot Smart Digital Reality. Elk proces binnen een gemeente heeft te maken met een locatie. Het is dus evident om locatie-technologie in te zetten in de informatiehuishouding. Het gebruik van locatie intelligente technologie helpt ook bij de digitale transformatie van jouw organisatie. Geo-informatievoorzieningen ondersteunen het digitale denken en handelen van je medewerkers. Lees Meer >>

Provincies hebben locatie-intelligente oplossingen nodig voor het verzamelen, analyseren en beheren van geo-data ten behoeve van het vervullen van haar publieke taak. Denk aan specifieke taken voor natuur, wegen, verkeer, ruimtelijke ordening en water. Het is van belang dat de bijhouding van deze data op orde is zodat het ook goed toegepast kan worden binnen de provincie eigen processen als die van de ketenpartners. Lees meer >>
Geo-informatie wordt binnen de Rijksoverheid gebruikt om allerlei soorten data met elkaar te integreren. Hierdoor worden betere inzichten verkregen met effectieve besluitvorming als gevolg. Locatie-intelligente technologie ondersteunt datagedreven besluitvorming binnen domeinen als onder andere veiligheid, klimaat, assetmanagement en beschermen van de leefomgeving. Monitor de effecten van beleid door de fysieke leefomgeving door te vertalen naar een digitale omgeving. Lees meer >>

Grote beheergebieden en enorme aantallen assets vereisen veel inspanning voor monitoring en beheer. Wij verbinden data uit diverse bronnen om deze vervolgens te analyseren, te visualiseren en als direct bruikbare informatie te presenteren middels intelligente geo-platforms. Door processen te automatiseren wordt effectief inzicht verkregen en kunnen datagestuurd beslissingen genomen worden. Lees Meer >>