Skip to content

sturingsinformatie

Verkrijg diepgaand inzicht in specifieke thema’s door het verbinden van data uit verschillende bronnen, zodat je op basis van gerichte informatie gegronde beslissingen kunt nemen met onze oplossingen voor sturingsinformatie.

Voor het afhandelen van problemen die burgers in uw gebied ervaren, is het tijdig ontvangen van juiste informatie belangrijk. Dus, waarom niet gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, de gemeente samen met hun waardevolste databron, de burger? Een twee-weg communicatiemiddel tussen burger en gemeenten is daarom evident voor sturingsinformatie. Leer meer >>

Er is een acute behoefte om veranderingen in het aardoppervlak te monitoren. Deformatie in infrastructuur wordt vaak veroorzaakt door verzakking, maar ook door veroudering en overmatig gebruik. Constante monitoring met satellietbeelden levert nieuwe en nauwkeurige gegevens en informatie voor het monitoren van de veranderingen in verharding. Monitor en anticipeer >>