Skip to content

digital twin

Met een digitale kopie of ‘digital twin’ van je omgeving kan je slimme analyses uitvoeren en scenario’s uitproberen voordat je deze in de werkelijke wereld implementeert. Deze aanpak helpt je beter inzicht te krijgen in je omgeving voor betere datagedreven besluitvorming.

Je omgeving is driedimensionaal en de zaken die in de buitenruimte samenkomen hebben ook een ruimtelijke relatie met elkaar in 3 dimensies. Zo heeft de hoogte van gebouwen invloed op schaduw en bepaalt de huidige locatie van kabels en leidingen tot welke diepte er veilig kan worden gegraven. Ook voor nieuwe ontwikkelingen is het van belang om een totaalbeeld te hebben, zodat direct zichtbaar wordt of het nieuwe plan past binnen de bestaande omgeving. Dit doen we met een Digital Twin. Meer informatie >>

Steeds meer overheden en bedrijven willen een digitale kopie van hun grondgebied of terrein hebben, om inzichtelijk te krijgen hoe alles eruit ziet, hoe dit door de tijd verandert en om scenario’s te kunnen visualiseren voor toekomstige ontwikkelingen. Met een Smart Digital Reality ben je in staat om te zien waar kansen liggen, waar knelpunten ontstaan, waar je aandacht nodig is. Het Luciad portfolio stelt je in staat statische en dynamische bronnen te combineren tot een Smart Digital Reality. Meer informatie >>

Informatie en communicatie vanuit je overheidsorganisatie moet voor iedereen duidelijk en te begrijpen zijn. Voor burgers, maar ook je medewerkers, samenwerkingspartners en elke andere betrokken partij. Je kan besluiten wel in woorden beschrijven, maar een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Wat als dat plaatje interactief is? Waarin je verschillende scenario’s plant en test? Waarmee je beleidseffecten duidelijk in beeld brengt? Dat kan met een digital twin. Meer informatie >>