Skip to content

3d Werk aan het Limburgse Front

Zonder een technisch team heb je geen pilot en geen 3D digital twin. In 2022 een half jaar lang zijn Wichard Triepels, Peter Meijers, Jos Robbertsen en Claire van Proemeren van het Gegevenshuis bezig geweest met het opzetten, begeleiden en ontwikkelen van de pilot. Vier uiteenlopende functies met hetzelfde doel: ervoor zorgen dat de pilot goed verloopt en het aansluit op de wensen van de klant. Het technische team aan het front.

Tieme de Jonge

Tieme de Jonge

Tieme is Marketing Communicatie Specialist bij IMAGEM. Hij houdt zich bezig met alle communicatie-uitingen van IMAGEM, zowel met collega's als met klanten. Dit zijn onder meer de blogs, artikelen, webpagina's, social media en alles daartussen.

Als informatieadviseur zag Peter al snel dat de ontwikkelingen op het gebied van het inwinnen van data de hele organisatie raakte, denk aan inwinnen via drones in plaats van landmeters. “We wisten niet welke gevolgen het zou hebben voor ons op de lange termijn én wat je als organisatie zou moeten doen met deze ontwikkelingen. Het doel van de pilot was dus om op het gebied van het inwinnen, beheren en presenteren van de data voor de organisatie meer inzicht te creëren, om uiteindelijk de stap te maken naar 3D.” Daarvan hebben ze veel geleerd. “3D heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt die we niet meer kunnen negeren. Bovendien heeft het duidelijke aanknopingspunten met de werkzaamheden die we gaan doen in de toekomst.”

Claire van Proemeren tijdens Make Geospatial Matter 2022

De stap naar 3D

Claire, datamanager, beaamt dit. Op het gebied van databeheer ziet ze dat door meer dimensies en toevoeging van tijd in de viewer fouten sneller worden opgemerkt en de kwaliteit van de data verbetert. “De 3D modellen laten het combineren van verschillende databronnen toe, waardoor de hele organisatie een goed een integraal beeld krijgt. Een 3D digital twin zorgt ervoor dat je meer samenhang krijgt en dat de data makkelijker te begrijpen is.” Volgens Claire kan je daarmee data beter en sneller toepassen, hoewel ze met de klanten nog goed moeten kijken hoe dit op verschillende disciplines daadwerkelijk toegepast kan worden. Op het gebied van inwinnen van data betekent dit ook een flinke vooruitgang.

Door middel van drones is het mogelijk om kwalitatief hoogwaardige puntenwolken te maken, maar het is kostbaar en vereist een verandering voor de traditionele landmeters, vertelt Wichard, beheerder BGT en tekenaar bij het Gegevenshuis. “Een groot deel van het inwinnen kan geautomatiseerd worden, wat natuurlijk kan leiden tot minder werk voor landmeters. Uiteraard is er altijd nog handwerk nodig, want ook een drone kan niet alles goed vastleggen. Er moeten altijd mensen blijven om te coördineren, misschien betekent dit dat de landmeter een dronepiloot wordt.”

Met een 3D model wordt een drie-dimensionale weergave van de werkelijkheid in abstracte vorm gecreerd.

De doelen

Dat is niet het enige waar verandering bij komt kijken. Door de overstap naar 3D kunnen werkzaamheden beter, effi ciënter en sneller worden, maar het eist veel van een organisatie. Niet alleen het inwinnen, beheren en informeren verandert, ook de werkprocessen van de klanten veranderen. “Bovendien veranderen ook de wensen van de klanten, daar moeten wij in meegaan, waardoor we meer innoveren. En dat verandert op den duur weer de processen van de klant”, legt Peter uit. Goed en intensief contact tussen leverancier en de technische afdeling van het Gegevenshuis is hiervoor belangrijk. Iedereen die met data werkt moet onder de knie krijgen hoe je omgaat met alle data in één uitgangspunt. Peter: “De uitdaging wordt om in contact te komen met medewerkers op alle niveaus en dan heel specifi ek naar de wensen van mensen informatie te leveren. Wat is de vraag van de gebruiker. We moeten in staat zijn om fl exibele oplossingen te bieden.”

“Onze klanten verwachten steeds meer dat we zulke pilots doen. Maar met 3D zien we twee ontwikkelingen: een digital twin met rekenmodellen en GIS in 3D. Voor de gebruiker is het niet duidelijk wat verschil is. Dus dat moeten we duidelijk maken voor de gebruiker”, vertelt Wichard. Informatie weergegeven in 3D is een stuk duidelijker. ‘What you see is what you get’. Denk aan het inrichten van een keuken. Met een 3D-model, fotorealistische texturen en vrije weergave wordt het makkelijker om het te begrijpen. We krijgen vaker te horen dat de informatie er mooier uitziet en beter te begrijpen is.”

Met puntenwolken wordt de weergave nog realistischer

Waar gaat het heen?

Met de pilot achter zich kijken ze naar de volgende stappen. Intern wil het Gegevenshuis verder innoveren, maar ook verder werken aan hun dagelijkse werkzaamheden. Een juiste balans daarin is belangrijk, volgens Claire. “Hiervoor is een goed stappenplan nodig, zodat we stapsgewijs verder komen met de 3D digital twin en met de werkzaamheden voor onze klanten. Zij zijn afhankelijk van ons en vice versa. Maar we moeten het voortouw nemen, omdat wij de specialisten zijn. We moeten daarvoor voldoende capaciteit hebben en laten zien wat de meerwaarde is.” Peter vult aan: “Als we zover zijn met een gemeente om een traject te beginnen, gaan we kijken hoe we andere klanten ook kunnen overtuigen. Zoals door voorbeelden te laten zien en zelf meer te werken met 3D. Het moet een business case worden. Als we eenmaal een stap hebben gezet, komen we verder.”

IMAGEM speelt hierin de rol van leverancier. Door tijdens het project elke twee weken bij elkaar te zitten, zijn beide partijen verder gekomen. “We kijken per periode hoe we elkaar kunnen ondersteunen en hoe we de technieken beter samen kunnen brengen.”

Claire, Wichard, Peter en Jos zien het succes van een digital twin op verschillende punten. “Als een digital twin helpt bij het goed onderhouden en beheren van 3D data” claimt Wichard. Peter stelt: “Op het moment dat het leidt tot betere resultaten in ons werk. Vaak met effi ciëntie, maar ook in beleid, zoals versnelling en betere uitkomsten.”

Een digital twin is nooit klaar. Maar dat maakt een digital twin juist succesvol, volgens Claire: “Data moeten altijd up-to-date blijven, maar vragen zullen constant veranderen. Dus we moeten dat goed synchroniseren en zorgen dat het goed samenhangt. Dus goed blijven opletten met de ontwikkelingen die er zijn.” Het toepassen van een digital twin is succesvol als deze altijd in ontwikkeling blijft.