Skip to content

Digital Twin Batenmanagement Workshop

Op aanvraag

 

Werken met digital twins en 3D-omgevingen zijn op dit moment een trending topic binnen de overheid. De toegevoegde waarde van het toepassen van 3D is wordt erkend en sterk gestimuleerd vanuit het ministerie van BZK. Toepassingen zijn bijvoorbeeld het visualiseren van (bouw)plannen en de impact hierop op de leefomgeving en participatie onderzoek. Ondergrond analyse voor bijvoorbeeld zettingsberekeningen of wateroverlast scenario’s. Technisch gezien is er ontzettend veel mogelijk en bij het zien van dit soort toepassingen in de digital twin is er altijd het “cool” en “gaaf” effect.

€2.600,-

Maximaal 10 personen

Succesvol en duurzaam samenwerken met 3D-toepassingen binnen Digital twin

Hoewel veel organisaties graag zouden willen gaan werken met 3D, blijft grootschalige acceptatie en adoptie vooralsnog uit. Redenen die hieraan bijdragen zijn vaak de onbekendheid van de gebruiker van de mogelijkheden en de onbekendheid van de maker waar nu precies de behoefte van de gebruiker ligt. Dit aspect wordt veelal gezien als één van de grote hobbels die genomen moet worden om daadwerkelijk tot succesvol en duurzaam werken met 3D over te kunnen gaan, zonder dat een project halverwege strandt of er na een enkel project niets meer mee wordt gedaan.

Er zijn dus twee kennisgaten te vullen. Om deze twee kennisgaten te vullen biedt IMAGEM een workshop om organisaties op gestructureerde wijze op weg te helpen om succesvol en duurzaam met 3D te gaan werken.

Het voordeel van deze workshop is dat de gebruikers zelf de toepassingen bedenken waarmee zij de toegevoegde waarde van 3D zien. Vervolgens prioriteer je met elkaar welke toepassingen als eerste opgeleverd kan worden. Door middel van deze methode is de business waarde gecreëerd. En daarmee heb je ook direct draagvlak en onderbouwing voor het toewijzen van de nodige budgetten. Zo wordt het een verhaal/visie voor de hele organisatie.

Digital twin

Mogelijkheden leren kennen van 3D

Interactief

Identificeren van de behoeften van gebruikers

Draagvlak creeëren

Acceptatie en adoptie voor werken met digital twin

Wat ga je doen?

Je gaat je bezig houden met de acceptatie en adoptie voor het werken in én met een digital twin binnen jouw organisatie. Draagvlak en enthousiasme creëren met jouw collega’s. En in samenwerking met de informatiemaker en gebruiker vaststellen en prioriteren van use cases en business waarde binnen jouw domein.

Programma:

De aanpak is pragmatisch en effectief, dus geen lange onderzoeks- of consultancy-trajecten. De 3D/digital twin workshop duurt 2 dagen. 1 dag workshop en 1 dag uitwerken van ideeën.

Dag 1 - Waarom overstappen naar een digital twin?

Op de eerste dag van de workshop ligt de focus op het begrijpen van de voordelen van het werken met een digital twin, vanuit zowel het perspectief van de maker als de gebruiker. De dag begint met een introductie waarin de noodzaak en de voordelen van de overstap naar een digital twin uitgebreid worden besproken. Deze sessie biedt inzicht in hoe 3D-technologieën kunnen bijdragen aan efficiëntere processen en betere besluitvorming.

In de middag volgt een interactieve sessie waarin inspirerende 3D-toepassingen worden gepresenteerd. De deelnemers worden uitgenodigd om te discussiëren en te brainstormen over mogelijke toepassingen binnen hun eigen organisatie. Deze sessie helpt bij het identificeren van de specifieke behoeften en wensen van de gebruikers, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de potentiële toegevoegde waarde van 3D-technologie.

Dag 2 - Concretiseren van ideeën en het bepalen van prioriteiten

De tweede dag staat in het teken van het concretiseren van de ideeën en het bepalen van de prioriteiten. In de ochtend worden de verzamelde use cases besproken en geanalyseerd. De deelnemers werken samen om te bepalen welke use cases als eerste aangepakt moeten worden, gebaseerd op hun waarde en urgentie. Dit helpt bij het creëren van een duidelijke roadmap voor de implementatie van 3D-technologie. In de middag worden indien nodig extra interviews gepland om meer inzicht te krijgen in de specifieke wensen en eisen van de gebruikers.

Daarnaast kan IMAGEM optioneel de use cases verder uitwerken in klantreizen en een startnotitie of project initiatieplan opstellen. Deze documenten bieden een helder overzicht van wat er zal worden opgeleverd, voor wie en binnen welke termijn, waardoor de organisatie een solide basis heeft om verder te bouwen aan een succesvolle implementatie van 3D-technologieën.

Locatie:

Op locatie bij uw gemeente of bij IMAGEM.

Digital Twin Workshop

Wil je leren hoe je je organisatie helpt om digital twins toe te passen op een dagelijkse basis? IMAGEM biedt een tweedaagse workshop aan om de kloof tussen de toegevoegde waarde van het visualiseren van bouwplannen en de realiteit van organisaties te overbruggen om succesvol en duurzaam met 3D te werken. Het doel van deze workshop is om acceptatie en adoptie van 3D-technologieën te bevorderen, enthousiasme te creëren en in samenwerking met zowel informatiemakers als gebruikers de use cases en business waarde vast te stellen en te prioriteren.

€2.600,-

Maximaal 10 personen