Skip to content

Waterschappen

 

Grote beheergebieden en enorme aantallen assets vereisen veel inspanning voor monitoring en beheer. Wij verbinden data uit diverse bronnen om deze vervolgens te analyseren, te visualiseren en als direct bruikbare informatie te presenteren middels intelligente geo-platforms. Door processen te automatiseren wordt effectief inzicht verkregen en kunnen datagestuurde beslissingen genomen worden.

Automatiseer Inspectieprocessen

Laat het water stromen

De schouw is een terugkerend proces bij veel waterschappen en vereist een aanzienlijke inzet van mensen, tijd en kosten. Laat het water stromen en houd de voeten droog. Monitor en controleer sneller op obstructies in de waterwegen door processen voor inspecteurs te automatiseren. Beheer taken met Schouw M.App >>

REGISTRATIE OP ORDE

Vind snel en gericht veranderingen

De wereld verandert, maar de registraties van assets veranderen niet altijd mee. Analyseer de juistheid en volledigheid van je registraties door geautomatiseerde processen met kunstmatige intelligentie. Machine Learning automatisereert mutatiesignalering en geeft inzicht in afwijkingen van de werkelijkheid. Bijhouding >>

OPSPOREN DEMPINGEN

Jouw areaal in orde

Ben je op de hoogte van dempingen in en nabij de waterlopen van uw gehele areaal? Beheer de aan- en afvoer van oppervlaktewater en spoor dempingen op met geautomatiseerde detectie op basis van luchtopnamen of satellietbeelden en neem gericht actie. Mutatiesignalering >>

BEHEER VAN BEELDMATERIAAL

Beheren en delen van ruimtelijke informatie

ERDAS APOLLO biedt je de snelste rasterserver ter wereld met een uitgebreid gegevensbeheer. Serveer data in de snelle WMTS zonder tilecache en direct in meerdere projecties en resoluties, vanuit meerdere jaargangen luchtfoto’s. Gratis demo >>

HANDHAVEN

Effectieve inzet van handhavers

In de infrastructuur van waterschappen wordt de inmenging van inwoners en bedrijven niet altijd gemeld, zoals activiteiten binnen een beschermingszone. Handhavers kunnen met verschillende oplossingen de activiteiten opsporen en overzichtelijk presenteren, zodat ze effectief en efficiënt ingezet worden. Wat wil je opsporen? >>