Skip to content

Vereenvoudigen van complexiteit voor t3D

Wij zijn al lange tijd actief op het gebied van het visualiseren van de fysieke leefomgeving en scenario’s in 3D. Ons motto is daarbij om complexiteit te vervangen voor vereenvoudiging. Vorig jaar hebben we de oplossing Planspace Simulator gelanceerd waarmee iedereen snel en laagdrempelig een eigen digital twin kan opzetten. Maar daarnaast worden we ook gevraagd om voor specifieke complexe problemen in 3D-omgevingen een oplossing te vinden. Een voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan het T3D programma.

Vanuit de technologische mogelijkheden die wij voor onze 3D oplossing gebruiken (Luciad), zijn wij benaderd om een bijdrage te leveren aan het innovatieprogramma Totaal 3 Dimensionaal. Het Totaal 3 Dimensionaal programma (hierna T3D) is opgezet in opdracht van de VNG en de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Het heeft als doel om een doorbraak te creëren op het gebied van het inwinnen, registreren en gebruiken van driedimensionale objectinformatie én om al deze informatie op te nemen in overheidsregistraties.

Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor de taken en (maatschappelijke) uitdagingen waar overheden voor staan. Vooral gemeenten hebben hier een bijzonder belang bij. T3D draagt ook bij aan de nadere uitwerking van het gemeentelijke perspectief op de doorontwikkeling van de huidige geo-basisregistraties en de realisatie van de Samenhangende objectenregistratie (SOR).

BIM voor T3D

De gemeente Den Haag is in het T3D programma verantwoordelijk voor het gedeelte van de inwinning van de data. Zij hebben onze hulp ingeschakeld voor het leveren van een specifieke bijdrage aan een complex probleem. De uitdaging voor Den Haag was het vinden van een structurele oplossing voor het digitaal overnemen van beschikbare informatie vanuit, de veelal in de private sector gehanteerde, BIM-bestanden en andere 3D gegevens. Zou zouden (ten minste) de processen vergunningverlening en beheer basisregistraties  ondersteund worden. Belangrijk uitgangspunt is hierbij de automatisering en eenmalige inwinning en registratie.

Het omzetten van BIM-modellen in IFC-bestanden is complex en kan tijdrovend zijn. De databestanden bevatten enorm veel detailinformatie en zijn daarom veelal groot in opslagformaat. Met onze krachtige Luciad-technologie wordt de complexiteit uit dit proces gehaald en verkorten wij de doorlooptijd van het converteren. Je sleept nu simpel je BIM-modellen direct in je 3D-omgeving en het object wordt volledig geautomatiseerd in de digital twin gevisualiseerd.

Digital Twin Configurator met BIM in T3D

Een ander veel voorkomend probleem zijn BIM-modellen waar geen georeferentie aan gekoppeld is. Ook daar hebben wij een oplossing voor bedacht. Bij het uploaden van een BIM-model dat geen georeferentie heeft, kan je door een klik op de kaart het 3D-model direct op de juiste plek zetten. Hierbij heb je achteraf overigens altijd de mogelijkheid om het object in het 3D-model te verschuiven.

BIM modellen die wel een georeferentie hebben worden vanzelfsprekend direct op de juiste locatie gevisualiseerd.

Het resultaat is dusdanig positief ontvangen dat de VNG heeft besloten het resultaat op het kennisportaal open beschikbaar te maken om gemeenten zelf te laten ervaren hoe dit werkt.

De voorgestelde oplossingen van T3D voldoen aan de informatiekundige principes van de Common Ground architectuur visie en het Gemma Gegevenslandschap.

Combineer daarom vanaf nu met alle eenvoud een BIM-model met al je andere geodata met behulp van onze BIM-converter in Planspace Simulator!

Ben je nieuwsgierig naar deze oplossing en wil je meer weten? Of wil je zelf een start maken met het opzetten van een 3D-omgeving en weet je niet waar je moet beginnen? Neem contact op met Niels of Stefan. We helpen je heel graag verder.