Skip to content

Smart Riolering

RIOOL KWALITEITSMONITOR

Deze monitor biedt je alle benodigde informatie om keuzes te beoordelen en te maken voor een adequaat rioleringsplan en -beleid. Het geeft je controle over het rioleringsnetwerk en de financiën middels een overzicht van de opbouw en samenstelling van je rioolstelsel en de daarbij behorende operationele en vervangingskosten.

realtime data

direct beleidsimpact analyseren

impact beleid

visualiseer dynamisch de impact van beleid in een bepaalde periode

ontdek trends

onderzoek data over tijd om trends te ontdekken

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

Waarom deze app?

Inzicht in het rioleringsnetwerk is noodzakelijk voor een adequaat plan en beleid. Wanneer er werkzaamheden zijn verricht om het riool naar een gewenst kwaliteitsniveau te brengen, wil je het actueel blijven beheren. Zo houd je de riolering in goede conditie met zo weinig mogelijk storingen. Deze monitor geeft je controle en inzicht in het rioleringsnetwerk en de daarbij horende operationele en vervangingskosten.

HOE WERKT HET?

Dit dashboard combineert locatiegegevens met statistieken en informatie over het rioolnetwerk. Versimpel en stroomlijn de grote hoeveelheid informatie vanuit verschillende bronnen in dit beknopte dashboard, zodat je onderbouwde beleidskeuzes kunt maken.

Rioolnetwerk in Nederland

0
kilometer aan riool

Bron: Stichting RIONED | 2018

Smart Riolering

WAT DOET HET?

De nadruk bij deze M.App ligt op het beheer en controle van het rioolnetwerk. Je krijgt direct inzicht in de status van het netwerk en de te verwachte onderhoudskosten. Het dashboards versimpelt en stroomlijnt data vanuit verschillende bronnen. Hiermee kan je onderbouwde beleidskeuzes maken en geeft je de mogelijkheid om ‘real-time’ beleidsimpact te analyseren. Meer weten >>