Skip to content

Schouw op de kaart

Monitor

Schouw op de kaart laat alle watergangen van een waterschap zien. Via een overzichtelijke kaart wordt er per watergang aangegeven wat de leggerstatus is, of er onderhoud nodig is en wie verantwoordelijk en wat er schoongemaakt moet worden (Talud, Bodem etc.) Ook kan er via postcode en huisnummer worden gecheckt of iemand een schouwplicht heeft of niet.

Voorspelling

weet waar er gewerkt moet worden

meerdere objecten

visualiseer watergangen, netwerken, kunstwerken en meer

ontdek trends

onderzoek data over tijd om trends te ontdekken

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

Waarom deze app?

Watergangen maken deel uit van een veel groter systeem van wateren die met elkaar in verbinding staan. Dit stelsel van watergangen, duikers en dammen moet in goede conditie zijn om het overtollige water in natte perioden op te slaan en af te voeren. De planten die in watergangen groeien, zoals gras en riet, houden een goede doorstroom van het water tegen. Daar komt bij dat er in de herfst vaak veel regen valt. De begroeiing en de regenval zorgen voor overvolle watergangen in het najaar. Niet onderhouden watergangen kunnen water beperkt afvoeren en opslaan. Deze app laat door middel van postcode+huisnummer of perceelnummer zien of je een schouwplicht heeft.

HOE WERKT HET?

Op de schouwkaart staan de watergangen die een waterschap jaarlijks controleert. Door inzichtelijk te maken voor eigenaars wie verantwoordelijk is en wat er dient te gebeuren blijven watergangen in goede conditie. De schouwkaart geeft in één oogopslag inzicht in de leggerstatus, onderhoud, verantwoordelijke en actiepunten.

water in nederland

0
km aan waterwegen

Bron: CLO | 2015

WAT DOET HET?

Alle watergangen, hoe klein ook, zijn belangrijk voor een goede afvoer van water. Watergangen moeten dus in goede conditie zijn. Waterschappen controleren (schouwen) jaarlijks of watergangen en oevers goed onderhouden zijn. Deze app maakt inzichtelijk hoe een sloot ervoor staat, of er onderhoud nodig is en wat er schoongemaakt moet worden. Daarnaast kan je door middel van het invullen van je postcode + huisnummer of perceelnummer zien of je een schouwplicht heeft. Meer weten >>