Skip to content

COVID-19 Dashboards

Overzicht van de feitelijke en de gevoelsmatige ontwikkeling

 

Wanneer niet alleen de feitelijke kant van een virusuitbraak belicht wordt, maar ook de effecten op de gemoedstoestand van mensen ontstaat er een 360 graden beeld van de impact die corona heeft op onze samenleving. Wij hebben in samenwerking met verschillende partners hiervoor een tweetal covid-19 dashboards ontwikkeld die tezamen dit beeld weergeven.

tijdlijn

nauwkeurig overzicht van de huidige status

Situationele Analyse

inzichten op locatie die u nodig heeft

Trends & Patronen

voor datagedreven beslissingen

Scenario Planning

visualiseer resultaten van maatregelen

Door de tijd

Inzicht door de effecten van de COVID-19 maatregelen te monitoren

Visualiseer dynamische data van het RIVM met een interactieve kaart. COVID-19-informatie van gerapporteerde patiënten is geïntegreerd in een interactief dashboard met een tijdlijnweergave. De data van het RIVM wordt automatisch bijgewerkt om de nauwkeurigheid van de informatie te behouden. Bekijk de ontwikkeling van de situatie en het effect van de maatregelen en het beleid. Gebruik de kennis uit het dashboard om een bestaand scenario, plan of handelingsperspectief aan te passen of nieuwe maatregelen te introduceren. Dit covid-19 dashboard is ontwikkeld in samenwerking met onze partner SPOTinfo.

ZO VOEL IK MIJ

Wat doet COVID-19 met u? Hoe voelt u zich en wat vindt u?

Iedereen in Nederland wordt geraakt door de beperkingen van de Coronamaatregelen. Terwijl de focus vooral ligt op het onder controle krijgen van de uitbraak, is het net zo belangrijk om te weten hoe mensen zich voelen in deze bijzondere tijd. Het bijhouden van de gevoelens van mensen laat zien wat een virusuitbraak doet met de geestelijke gesteldheid. Meningen zijn net zo belangrijk als feiten. Bolesian heeft hiervoor de dienst zovoelikmij.nl gelanceerd. Wij hebben die gegevens samengebracht in een interactief covid-19 dashboard waardoor u eenvoudig deelselecties kan maken en onderlinge verbanden kan leggen. Dit dashboard is ontwikkeld in samenwerking met Bolesian. Wilt u meewerken? Ga dan naar zovoelikmij.nl en laat weten hoe u zich voelt.