Skip to content

MONITOR LEEGSTAND EN BEDRIJFSVESTIGINGEN

Monitor voor een vitaal bedrijfsleven

In een uniek en dynamisch overzicht krijg je direct inzicht in de economische status binnen een gemeente of regio. Dit dashboard geeft ook de jaarlijkse veranderingen aan in commerciële en zakelijke gebieden, inclusief historische gegevens, trends en impact op de arbeidsmarkt. 

Marktinzichten

meer inzage in de economische zones

impact beleid

visualiseer dynamisch de impact van beleid in een bepaalde periode.

ontdek trends

onderzoek data van een specifieke sensor over tijd om trends te ontdekken.

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

Leegstand bedrijfsvestigingen

Waarom deze app?

Werkgelegenheid, bedrijvigheid en economie zijn voor elke gemeente essentieel. Een gezond en vitaal bedrijfsleven in de breedste zin (industrie, middenstand, de recreatieve sector, horeca en het agrarische bedrijfsleven) zijn voor de leefbaarheid, vitaliteit en werkgelegenheid van onze kernen van groot belang. Een goed inzicht in de trends en ontwikkelingen hiervan is dus noodzakelijk.

HOE WERKT HET?

Monitor leegstand en bedrijfsvestiging is een dashboard waarin verscheidene data en bronnen én locatiegegevens gecombineerd worden. Deze gegevens worden gevisualiseerd in één helder en dynamisch overzicht. Je krijgt direct inzicht in onder andere de bedrijventerreinen, werkzame personen, sectoren en leegstand door de jaren heen.

aantal bedrijven in Nederland

0
bedrijven

Bron: CBS | 2020

WAT DOET HET?

Je krijgt sturingsinformatie waarmee je direct actief beleid kunt uitvoeren op onder andere het leegstand of werkgelegenheid vraagstuk. Dit dashboard geeft onder andere de veranderingen aan van: bedrijventerreinen, de sectoren, bedrijfsvestigingen en leegstand. Je kunt de impact van het beleid monitoren, patronen en trends visualiseren en de dashboards gebruiken voor effectieve implementatie van plannen. Meer weten >>