Skip to content

LEGGER EN BEHEERREGISTER

Monitor

Legger en beheerregister geeft inzicht in het watersysteem van een waterschap. Hiermee geef je burgers en mensen uit de agrarische sector inzicht in je data. De toepassing laat onder meer watergangen, waterwerken, kunstwerken, actueel waterpeil en zomer- en winterpeil zien. Ook kan de stromingsroute van het water uit een geselecteerde watergang tot het punt waar het in een rivier of zee uitmondt worden gevisualiseerd.

Voorspelling

weet waar er geïnvesteerd moet worden

meerdere objecten

visualiseer watergangen, netwerken, kunstwerken en meer

ontdek trends

onderzoek data over tijd om trends te ontdekken

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

Waarom deze app?

Door een groeiende behoefte aan informatie over het watersysteem van een waterschap is deze app in het leven geroepen. De app legger en beheerregister voorziet burgers en agrariërs in hun informatiebehoefte. Het geeft inzicht hoe het watersysteem werkt en gegevens kunnen individueel worden opgevraagd. Informatie wordt hierdoor op een gebruiksvriendelijke manier aan burgers en agrariërs weergegeven.

HOE WERKT legger en beheerregister?

Met deze applicatie kan je zien hoe het watersysteem van een waterschap is opgebouwd, uit welke componenten het systeem bestaat en hoe het systeem op een bepaalde locatie eruit ziet. Wanneer je met de ‘zoek’ widget op een locatie zoekt, zoomt de kaart op de desbetreffende locatie in. Vervolgens krijg je informatie over het deel van het watersysteem dat op de kaart staat te zien. Je kan objecten in de kaart aanklikken om aanvullende informatie over het geselecteerde object te tonen. In de legenda kan je verschillende kaartlagen aan- en uitzetten. Een van de belangrijkste features van de app is de kaart. De kaart toont een overzicht van de locaties van alle watergangen en kunstwerken in het werkgebied van een waterschap. Deze objecten worden in een interactieve kaart op een grijze achtergrondkaart, topografische kaart of luchtfoto gepresenteerd. Met behulp van de “waterroute” widget kan je de stromingsroute van het water uit een geselecteerde watergang tot het punt waar het in een rivier of zee uitmondt visualiseren. De route die het water aflegt, wordt met een rode lijn op de kaart getoond.

water in nederland

km aan waterwegen
0

Bron: CLO | 2015

WAT DOET HET?

Op een gebruiksvriendelijke manier wordt watersysteem informatie beschikbaar gesteld aan mensen die een informatiebehoefte hebben. Binnen het grensgebied van een waterschap kunnen alle objecten (watergangen en kunstwerken) worden bekeken. De hoofdwatergangen en kanalen zijn zichtbaar en ook de waterroute kan simpel worden weergegeven door middel van een knop binnen het dashboard legger en beheerregister. Wanneer een gemaal of gebied is geselecteerd kan het zomer- en winterpeil worden weergegeven voor dat gebied. Meer weten >>