Skip to content

Smart emissie

LUCHTKWALITEIT EN GELUIDSNIVEAU MONITOR

Meet verschillende aspecten van de luchtkwaliteit en het geluidsniveau in je omgeving. Deze intelligente cloud-based monitor gebruikt sensor data om informatie te verzamelen en daarmee trends en patronen te analyseren op een interactief dashboard. 

real time informatie

over huidige temperatuur, luchtdruk, geluidsniveaus en meer

vergelijk uitslagen

vergelijk sensor informatie met andere sensoren in de stad

ontdek trends

onderzoek data van een specifieke sensor over tijd om trends te ontdekken.

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

Emissie monitor

Waarom deze app?

De luchtkwaliteit is sterk verbeterd en het aantal mensen dat is blootgesteld aan normoverschrijdingen is gedaald. Maar nog niet overal, en hier en daar zijn knelpunten. Maar weet je eigenlijk wel wat de status is van de luchtkwaliteit (of geluid) problematiek binnen je gemeente? Hoe gezond is de omgeving waarin je leeft?

HOE WERKT HET?

Door gebruik te maken van sensoren kan je op vele plaatsen binnen je gemeente constant gegevens verzamelen die in realtime op een dynamisch dashboard worden weergegeven. De luchtkwaliteit- en geluiddata worden gecombineerd met locatiegegevens zodat inzichtelijk is welke gebieden binnen of buiten de normen vallen. Ook is het mogelijk om de gegevens te combineren met realtime verkeersdata. Zo kan geanalyseerd worden of er een correlatie is met het verkeer en de meetgegevens van de emissie.

Schone lucht in de wereld

0%
De wereldwijde bevolking die schone lucht inademde

Bron: Luchtkwaliteit | 2016 | WHO

Smart Emissie Monitor

WAT DOET HET?

Smart Emissie meet en visualiseert luchtkwaliteit, parameters en geluidsniveaus. Door deze continue monitoring worden trends en ontwikkelingen inzichtelijk en stelt het besluitvormers in staat om patronen af te leiden, biedt het ondersteuning tijdens bouwkundige vraagstukken en kunnen de effecten van het beleid gemonitord worden om uiteindelijk te streven naar een betere leefomgeving voor de burgers. Meer weten >>