Skip to content

Waterdoorlaatbaarheid

monitor

Meet de doorlaatbaarheid en weet waar het water blijft liggen. Deze monitor stelt je in staat de waterdoorlaatbaarheid van je grondgebied te analyseren, en daarmee inzicht te krijgen in de bestendigheid bij overmatige regenval. Ook biedt het een informatiebron voor gerichte stimuleringsmaatregelen richting je burgers waar het gaat om natuurlijke waterafvoer.

realtime data

direct beleidsimpact analyseren

impact beleid

visualiseer dynamisch de impact van beleid in een bepaalde periode

ontdek trends

onderzoek data over tijd om trends te ontdekken

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

klimaatadaptatie

Waarom deze app?

Met klimaatverandering nemen de extremen in regenval toe; er zijn meer pieken te verwachten, waarbij in korte tijd veel water moet worden afgevoerd. Ook zijn er meer extreem droge perioden te verwachten, waarin juist behoefte aan water ontstaat. Gemeenten hebben de taak om na te gaan of de afvoer van regenwater in hun gemeente ook in de toekomst steeds voldoende zal zijn. Daarnaast kan slim met regenwater worden omgegaan voor compensatie van droge periodes.

HOE WERKT HET?

Met behulp van infrarood luchtfoto’s en bebouwingsinformatie wordt automatisch berekend waar water door kan dringen in de grond, en waar niet. Dit geeft je een goede indruk van de waterbestendigheid van de verschillende buurten en wijken in je gemeente. Waar relatief veel verharding aanwezig is, zal de druk op je rioleringsstelsel groter zijn dan op plekken waar water op natuurlijke wijze de grond in gaat. Combineer deze waterdoorlaatbaarheid monitor bijvoorbeeld met de Smart Riolering M.App om een gedegen toekomstplan voor waterafvoer op te stellen.

Neerslag in nederland

mm aan neerslag per jaar
0

Bron: KNMI | 2019

Waterdoorlaatbaarheid Monitor

WAT DOET HET?

Deze monitor geeft inzicht in de manier waarop harde en zachte ondergronden op het aardoppervlak met elkaar samengaan. Specifiek voor locaties die niet eenvoudig te bereiken zijn, of waarvoor weinig informatie beschikbaar is. Met behulp van deze informatie is het mogelijk om doeltreffend aandacht te besteden in specifieke delen of districten om potentiële overstromingen te voorkomen. Indien nodig, kan Smart Waterdoorlaatbaarheid ook gekoppeld worden aan stedelijk hitte stress en laten zien welke delen van een stad meer aandacht nodig hebben om comfort en levenskwaliteit te verbeteren. Meer weten >>