Skip to content

VERKIEZINGEN

VERKIEZINGSMONITOR

Snel en eenvoudig inzicht in verkiezingsuitslagen. Gebruik deze Smart M.App om je organisatie te informeren vóór, tijdens en na de verkiezingen. Hierdoor krijg je inzicht op de stand van zaken, waar de campagne zijn aandacht op moet richten en actueel inzicht naar wat de opkomst is.

op wijkniveau

zie per wijk wat het stemgedrag is

combineren

link de informatie uit het dashboard aan demografische en andere data

ontdek trends

onderzoek data over tijd om trends te ontdekken

besluitvorming

maak datagedreven beslissingen vanuit de interactieve informatie

Verkiezingen monitor

Waarom deze app?

Elke vier jaar vinden de gemeentelijke verkiezingen plaats. Stemmen gebeurt op een stembureau verspreid over de gemeente. Elk stembureau weet dus hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en waarop is gestemd. Deze data wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het stemgedrag vóór, tijdens en na de verkiezingen. Partijen kunnen analyseren waar hun stem vandaan komt en hoeveel. Hiermee krijgen ze grip op de uitgevoerde campagnes. Waar moet volgende keer intensiever campagne gevoerd worden? Welke wijk reageerde welke goed op de campagne? Gebruik het dashboard om je organisatie te informeren vóór, tijdens en na de verkiezingen.

HOE WERKT HET?

De verkiezingsmonitor is een interactief dashboard gebaseerd op Smart M.App technologie®. Het dashboard helpt bij het combineren van verschillende data en bronnen samen met de stadsplattegrond. De combinatie van open data, demografische en historische verkiezingsdata zorgt ervoor dat in de toekomst dit dashboard nog interessanter wordt om te gebruiken.

Gemeenteraadsverkiezingen

0
opkomstpercentage

Bron: verkiezingsuitslagen.nl | 2018

WAT DOET HET?

Je krijgt informatie vooraf, tijdens en na. Hiermee kan per stembureau een analyse worden gedaan hoe er voorgaand gestemd is. Wat was het stemgedrag, opkomstpercentage en stemverdeling. Tijdens de verkiezingen heb je actuele informatie wanneer de stemmen binnenkomen. Welke partij is het grootst bij welk stembureau? Inzicht in de huidige en nieuwe zetelverdeling. Achteraf combineer je de verkiezingsuitslag met demografische en andere data zodat je nzicht krijgt in effect van een campagne per stembureau of wijk. Meer weten >>