Skip to content

Imagestation 2022

22 oktober 2021

Dit document beschrijft de toevoegingen, verbeteringen en systeemvereisten voor ImageStation 2022. De informatie in dit document is up-to-date vanaf deze productrelease. Bezoek de download pagina voor de meest recente versie of voor meer hulp de Hexagon Geospatial Support Portal.

Deze release bevat fixes en verbeteringen voor ImageStation 2022. Raadpleeg het gedeelte ‘Issues Resolved’ voor informatie over productfixes.

Dit document is slechts een overzicht en laat niet alle details zien over de mogelijkheden van het product. Zie de productbeschrijving, de online help en andere documenten die bij ImageStation worden geleverd voor meer informatie.