Skip to content

Drie nieuwe oplossingen IMAGEM te zien op Make Geospatial Matter

12 augustus 2021 – Arjen, Dennis, Marcel, Reinier, Tom, Walter, Peter en Wim vormen het technische hart van IMAGEM. Maandenlang zagen ze elkaar alleen via een beeldscherm, maar dat weerhield ze er niet van om de afgelopen anderhalf jaar drie nieuwe producten te ontwikkelen. DELTA, Schouw M.App en ONEPORT. Wim Bozelie, technology director bij IMAGEM, vertelt meer over deze oplossingen tijdens het jaarlijkse evenement van IMAGEM Make Geospatial Matter 2021 op 14 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. 

Veel organisaties en overheidsinstellingen hebben te maken met grote hoeveelheden geografische data. Deze data moeten regelmatig geüpdatete en verspreid worden. De prestatie van alle data moet daarnaast onder alle omstandigheden snel en betrouwbaar blijven en gedeeld worden. “ERDAS APOLLO biedt die mogelijkheden en daar werken wij al heel lang mee.”, vertelt Bozelie. “Wij zijn hiermee een stap verder gegaan met ONEPORT. Het is een front-end ordering systeem, waarbij on- en offline procedures kunnen worden vastgelegd voor het uitleveren of verkopen van data. Heel simpel gezegd is het de winkelwagen bovenop APOLLO. Deze winkelwagen kan afrekenen met de eindgebruiker, maar kan de data ook gratis beschikbaar stellen.”

Quotation

Met Schouw M.App 2.0 kunnen waterschappen het complete schouwproces in een internetbrowser beheren.

Wim Bozelie | Technology Director, IMAGEM

Schouw M.App 2.0

Ook voor de waterschappen heeft het technische team niet stilgezeten. De afgelopen maanden heeft het team een flinke stap gezet in de doorontwikkeling van Schouw M.App. In samenwerking met collega Tjip van Dale is Schouw M.App 2.0 uitgebracht. Met deze nieuwe versie is het voor waterschappen mogelijk om het complete schouwproces in een internetbrowser beheren. Ook kunnen medewerkers in het veld controles uitvoeren met een mobiele app. 

Delta

Het actueel, betrouwbaar en compleet bijhouden van basisregistraties en andere kernregistraties is een belangrijke taak voor overheidsorganisaties. Daarom heeft IMAGEM DELTA ontwikkeld, een oplossing voor geautomatiseerde mutatiesignalering. Met satellietdata weet een gemeente binnen een paar klikken waar er verandering heeft plaatsgevonden in hun beheergebied.

Make Geospatial Matter 2021

Tijdens Make Geospatial Matter (MGM) op donderdag 14 oktober in het Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht, geeft technology director Wim Bozelie tijdens zijn keynote zijn visie op de toekomst van data automatisering. Wilt u hier bij zijn? Bekijk dan hier het programma en registreer u voor MGM 2021.

IMAGEM

IMAGEM

We zijn IMAGEM. Wij zijn vertalers en locatie-intelligentie is ons domein. Wij vertalen gegevens van de veranderende leefomgeving om data-gedreven besluiten te kunnen nemen. Ons platform met hybride softwaretechnologie zet real-time data om in bruikbare informatie, waarbij zelflerende algoritmes ingezet kunnen worden om voortdurend verbeterende voorspellingen te kunnen maken. Wij vertalen geospatial data en informatie in kennis en inzicht, en hiermee willen we overheden, burgers en andere stakeholders helpen de juiste keuzes en besluiten te kunnen nemen voor meer grip op de toekomst.