Skip to content

What's new in schouw m.app

Webcast | 35 minuten

Schouw M.App is een oplossing die het hele proces van de jaarlijkse schouw van de watergangen ondersteunt. Met gebruik van satellietdata en Machine Learning algoritmes wordt een digitale schouw uitgevoerd op alle te schouwen watergangen. Met de hieruit verkregen informatie over de mate van vervuiling in de watergang kan de veldschouw efficiënter worden uitgevoerd. Schone watergangen hoeven immers niet te worden gecontroleerd. Schouw M.App heeft voor elke stap in het proces de passende ‘app’. In deze laatste versie zijn niet alleen de detectiealgoritmes verbeterd, maar vooral de gebruikersinterface is ingrijpend vernieuwd en veel intuïtiever in gebruik. In deze webcast worden deze en meer vernieuwingen uitgebreid gedemonstreerd.

Relevant voor waterschappen

Gerelateerde webcasts & evenementen