Skip to content

VERGELIJK BESTAANDE REGISTRATIES MET ACTUELE SENSOR DATA​

webcast | 32 minuten

Waterschappen hebben duizenden en duizenden kilometers aan watergangen te beheren. De registratie van de ligging van deze waterwegen komt niet altijd overeen met de werkelijke situatie. In deze webcast wordt een aanpak uiteengezet die een op basis van remote sensing data aangeeft of de ligging van een watergang een logische is. Dat willen zeggen kan op basis van criteria als indices van vegetatie, water en hoogte daar wel een watergang liggen? Indien de kans groot is dat dit niet het geval is, wordt het stuk watergang dat geen logische ligging heeft, gesignaleerd en gepresenteerd in een interface waar een beheerder makkelijk kan oordelen of de afwijking actie vereist of niet.

relevant voor waterschappen
registraties waterschappen

Gerelateerde webcasts & evenementen