Skip to content

VALIDATIE EN MUTATIESIGNALERING MET DELTA VOOR WATERSCHAPPEN

Webcast | 38 minuten

De BGT was een grote stap in het creëren van 1 waarheid voor wie het noodzakelijk is om te weten wat waar ligt, als het gaat om de inrichting van de buitenruimte. Ook waterschappen hebben een verantwoordelijkheid om in hun buitenruimte de registratie zo actueel mogelijk te houden. Het is daarom van belang dat liggingsgegevens van watergangen en keringen overeenkomen met de werkelijkheid, zoals die uit remote sensing data wordt waargenomen.

Met de DELTA voor Waterschappen suite kan je op basis van een breeds scala van remote sensing data, zoals hoogtemodellen en Multi spectrale beelden een controle uitvoeren op de correcte ligging van (ondersteunende) waterdelen, duikers, waterkeringen en meer. Geconstateerde afwijkingen op de registratie worden op een gebruiksvriendelijke wijze ter beoordeling gepresenteerd aan een operator. Wij hebben zeer krachtige modellen toegevoegd aan DELTA, zoals de validatie van waterdelen en ondersteunende waterdelen. In deze sessie zullen deze de resultaten van deze nieuwe modellen worden gepresenteerd.

Relevant voor waterschappen en rijksoverheid

Gerelateerde webcasts & evenementen