Skip to content

Monitor de effecten van de klimaatadaptatie maatregelen

Webcast | 25 minuten

Het klimaat verandert en zorgt voor wateroverlast, verdroging, hittestress, overstromingen en een ongezonde leefomgeving om in te werken en leven. Wist je dat je met geo-data het beleid op deze vraagstukken kan monitoren? Wees relevant en help jouw gemeente door continu inzicht te bieden rondom bijvoorbeeld wateroverlast, verdroging en hittestress. In deze webcast demonstreren wij hoe geo-informatie kan bijdragen in het monitoren van de effecten van het beleid rondom de klimaatadaptatie met interactieve dashboards.

Relevant voor gemeenten, provincies en rijksoverheid
klimaatadaptatie

Gerelateerde webcasts & evenementen