Skip to content

INSPECTEER GEAUTOMATISEERD UW DIJKBEKLEDING​

Webcast | 30 minuten

In Nederland liggen vele kilometers waterkeringen. De bekleding van deze waterkeringen is uitermate belangrijk om de structurele integriteit van deze keringen als geheel, maar ook in de tijd te kunnen garanderen. Denk hierbij aan uitspoeling of erosie door wind en water. In deze webcast wordt ingegaan hoe gebruikmakend van remote sensing data en ruimtelijke modellen, een beeld gegeven kan worden van de uniformiteit en continuïteit (geen gaten) van dijkbekledingen en zeker zo belangrijk, de veranderingen die daarin optreden. Dit kan de beheerder het signaal geven om gerichte controles uit te laten voeren op risicogebieden

Relevant voor waterschappen
Inspecteer geautomatiseerd de dijkbekleding

Gerelateerde webcasts & evenementen