Een digital twin voor iedereen

Het ministerie van BZK en partners stimuleren het gebruik van digital twins vanwege voordelen zoals snellere besluitvorming en lagere faalkosten. Ondanks de voordelen blijft adoptie laag door uitdagingen zoals tijd, bruikbaarheid, en complexiteit. Imagem vereenvoudigt dit met hun gebruiksvriendelijke Simulator-oplossing, voor eenvoudig databeheer en visualisatie.

Continue reading