Skip to content

IMAGEM en Defensie verlengen en intensiveren samenwerking

Apeldoorn, 7 januari 2022 – IMAGEM en het Ministerie van Defensie hebben de samenwerking met drie jaar verlengd. IMAGEM is al jaren één van de belangrijkste leveranciers van geospatial technologie aan de Nederlandse Defensieorganisatie en zal dit de komende jaren blijven doen. De huidige samenwerking wordt niet alleen verlengd, maar ook fors uitgebreid. Dit bevestigt de goede relatie die beide organisaties met elkaar hebben opgebouwd de afgelopen decennia.

IMAGEM levert geavanceerde toepassingen op het gebied van GIS, remote sensingdatabeheer en business intelligence aan Defensie. Eind 2021 liep de huidige overeenkomst af en zijn beide partijen om tafel gaan zitten om nieuwe afspraken te maken. De succesvolle samenwerking in de afgelopen jaren en wederzijds vertrouwen in de toekomst, hebben geleid tot niet alleen een verlenging maar ook een uitbreiding van de overeenkomst.

Deze nieuwe overeenkomst met IMAGEM stelt Defensie in staat de nieuwste technologie op het gebied van geospatial Artificial Intelligence (AI) te gebruiken, informatiegestuurde dashboards in te richten en krachtige digital twins en realtime command & control systemen op te zetten. Daarnaast staat een breed team van specialisten van IMAGEM paraat om Defensie hierbij te ondersteunen en samen deze innovatieve oplossingen te implementeren.

Vertrouwen basis van goede samenwerking
Patrick de Groot, sales director bij IMAGEM: “We zijn erg trots dat wij onze samenwerking met Defensie de komende drie jaar nog verder kunnen uitbouwen en verstevigen. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, maar ook de ambitie van de defensieorganisatie en het wederzijds vertrouwen in een goede samenwerking, hebben ervoor gezorgd dat deze samenwerking de komende jaren alleen nog maar intensiever wordt.”

Grote ambities
Defensie heeft grote ambities op het gebied van informatiegestuurd optreden. Daarnaast wordt informatie een steeds belangrijker wapen. Door het snel verwerken van grote hoeveelheden ruwe data en geavanceerde analyses op deze data uitvoeren, kan Defensie de tijd tussen waarneming en actie verkorten. De technologie die dit mogelijk maakt is daarbij onmisbaar en wordt geleverd door IMAGEM.

IMAGEM

We zijn IMAGEM. Wij zijn vertalers en locatie-intelligentie is ons domein. Wij vertalen gegevens van de veranderende leefomgeving om data-gedreven besluiten te kunnen nemen. Ons platform met hybride softwaretechnologie zet real-time data om in bruikbare informatie, waarbij zelflerende algoritmes ingezet kunnen worden om voortdurend verbeterende voorspellingen te kunnen maken. Wij vertalen geospatial data en informatie in kennis en inzicht, en hiermee willen we overheden, burgers en andere stakeholders helpen de juiste keuzes en besluiten te kunnen nemen voor meer grip op de toekomst.

Voor meer aanvullende informatie, neem contact op met het team Marketing bij IMAGEM +31 (0) 55 2002 055, marketing@imagem.nl.