Skip to content

Plenair programma

Make Geospatial Matter 2022

Patrick

Patrick de Groot

Commercial Director IMAGEM

Wouter

Wouter Brokx

CEO IMAGEM

Ries Bode

Voorzitter digiGO.nu

Complexe opgaven verdienen slimme plannen

Keynote | 09:45 - 11:00

Als we de lastige problemen van dit moment willen oplossen, dan is een eenzijdige benadering niet meer voldoende. Zo is de stikstofproblematiek niet los te zien van de bouwopgave die voor ons ligt en hebben de stijgende energieprijzen invloed op de verduurzamingsopgave. Het moet echt anders in Nederland. En dat begint bij het samenbrengen van sectoren en belangen. Hoe ziet het er nu uit, wat zijn ieders plannen en hoe stemmen we die op elkaar af? 

Tijdens de keynote verken ik samen met Ries Bode van DigiGO en Wouter Brokx hoe we verschillende werelden, belangen en technologiën kunnen samenbrengen in een slim plan voor de toekomst.  

Van 17 miljoen perspectieven naar één gezamenlijk beeld

Keynote | Wouter Brokx

Alle transformaties zijn moeilijk. Ze doen vaak eerst pijn, voordat het beter wordt. De digitale transformatie in de vorm van de Omgevingswet voor gemeenten, is niet veel anders. De stap naar een klantgerichte organisatie met minder regels, gaat regelrecht in tegen wat we altijd gedaan hebben. Maar het kan anders. 

Om de digitale transformatie naar de nieuwe realiteit van samenleven, samenwerken en samen besturen mogelijk te maken voor gemeenten hebben wij een innovatieve aanpak en technologie ontwikkeld voor gezamenlijke besluitvorming. We hebben het Planspace genoemd, een platform en aanpak voor het gezamenlijk creëren van doelen op basis van beleid én het effectief realiseren daarvan. Dit doen we in de context van een voortdurend veranderende wereld.

Bouw- en geo informatie kunnen niet zonder elkaar!

Keynote | Ries Bode

Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel om met de bouwsector sneller in te kunnen spelen op de maatschappelijk vraag naar meer woningen. Huizen die ook energieneutraal, duurzaam en circulair gebouwd zijn. Mét aandacht voor mobiliteit, klimaatadaptatie en voorzien van de juiste infrastructuur. En wanneer er onderhoud nodig is, doen we dat natuurlijk in één keer goed! Kortom: “Digitaal samenwerken in de Gebouwde Omgeving” is een urgent thema!

Dat is het doel van digiGO, waar Ries Bode zich als voorzitter voor inzet. De nuchtere, pragmatische interim directeur met een ‘Rotterdams tintje’ heeft aan de wieg gestaan van een aantal grote digitale revoluties. Denk aan de introductie van ISDN in de jaren ’90, aanleg van het telecommunicatie netwerk in de Rotterdamse haven, introductie van KLIC Online en het opzetten van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart).

In de keynote vertelt Ries over de impact van deze revoluties. Maar hij gaat vooral in op de opgaven van nu. Als Programma Directeur Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving legt hij de connectie tussen de enorme bouwopgave en de Geo informatie wereld. Hoe kunnen we deze werelden dichter bij elkaar brengen, zodat ze elkaar versterken?

Wim B

Plenaire sessie | 15:00 - 15:30

Vorig jaar tijdens MGM 2021 heette mijn presentatie nog HexGeoNEXT. Maar omdat IMAGEM steeds meer eigen oplossingen heeft en meer gebruik maakt van API-koppelingen in de Hexagon producten, kijken we nu veel breder naar de markt. Dus, vanaf nu heet mijn sessie NEXTgeo! 

Vorig jaar hebben we gekeken naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke gevolgen dit voor de toekomst heeft. We zijn een jaar verder en beginnen op de arbeidsmarkt de pijn te voelen. Een enorm personeelstekort. Natuurlijk komt dit momenteel samen met andere verschrikkelijke omstandigheden in de wereld. Toch moeten we werken met de omstandigheden die er zijn. 

In het PwC rapport ‘de toekomst van werk 2030’, wordt aangegeven dat Artificial Intelligence (AI) één van de oplossingen kan zijn om werkdruk en personeelskrapte tegen te gaan. In mijn NEXTgeo sessie ga ik verder in op Artificial Intelligence en wil de volgende vragen beantwoorden: ‘Waar zijn de echt grote bedrijven nu mee bezig? En, hoe reageert de markt hierop? Wat kunnen we er nu van gebruiken in de geografie? Wat kunnen we ervan leren? En natuurlijk, waar staat IMAGEM?’ 

Het zijn veel grote vragen in een korte tijd. Dus ik nodig u nu al uit om kort na mijn sessie lekker te borrelen en over dit onderwerk door te praten. 

Wim Bozelie, Technology Director bij IMAGEM

evenementen pagina

ga hier terug naar het overzicht

evenementen pagina

complexe problemen verdienen slimme plannen
naar pagina

Breakout Sessies

bekijk de onderwerpen en sprekers

breakout Sessies

Leer over innovaties in geospatial technologie, woon trainingen bij en hoor van gebruikers over successen.
bekijk sessies

programma

van 09:00 tot 18:30 uur

Webcasts

van techsessies

Nu bekijken

vraag webcasts aan over uiteenlopende onderwerpen en zie hoe u geospatial technologie in kan zetten
zie webcasts