Skip to content

GeoMedia

Professioneel en dynamisch GIS

Geografische informatiesystemen brengen data uit verschillende bronnen samen op hun gedeelde locatie. GeoMedia biedt GIS professionals een krachtige, dynamische omgeving waarmee uiteenlopende geografische analyses en producten worden gemaakt. Het wordt gebruikt in grote organisaties waar snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit gevraagd wordt, in een omgeving die direct op databronnen aansluit, zonder conversie. De openheid en het dynamisch karakter maken GeoMedia een unieke omgeving in de wereld van GIS systemen

Dynamisch analyseren en visualiseren

maak geo-informatie open en dynamisch

Doordat GeoMedia data direct vanaf de bron benadert en dus niet eerst in een eigen formaat converteert, is het in staat om direct actuele gegevens te tonen uit databases, bestanden, beeldformaten en webservices. Bovendien brengt GeoMedia de kracht van Functional Attributes, waarmee berekeningen dynamisch worden gedaan op basis van die dataconnecties, zoals formules in een spreadsheet. Dit zorgt ervoor dat wijzigingen in de data, zowel administratief als geometrie direct worden vertaald in actuele waarden. Denk aan de koppeling van oppervlakte en kosten, afhankelijk van het gekozen tracé of de (gedeelde) grenzen van percelen.

Hoogwaardige cartografie

ontdek hoe GeoMedia kaartproductie kan ondersteunen

Wanneer kaarten gebruikt worden voor navigatie, planning van nieuwe ontwikkelingen of operaties in het veld, moet de informatie niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook eenduidig en goed leesbaar. GeoMedia biedt onovertroffen ondersteuning voor cartografie en voldoet aan gebruikelijke standaarden, zoals MGCP, TDS, VPF en meer. Met automatische generalisatie produceer je eenvoudig kaarten op een hoger schaalniveau zonder extra werk. Organisaties kunnen altijd vertrouwen op kwaliteit door de geïntegreerde workflows voor het opmaken van kaarten inclusief alle bijbehorende elementen.

Controle over utilities

beheer eenvoudig kabels en leidingen

Nutsbedrijven en netwerkbeheerders onderkennen de kracht van GeoMedia wanneer het gaat om netwerkbeheer. De integratie van geavanceerder netwerkregels en validatietools maken dat de integriteit van je kabels- of leidingennetwerk altijd geborgd is. Down- en upstreamanalyses laten direct zien wat het effect van een afsluiting is en met slimme workflows wordt onderhoud veilig en tijdig gepland.

Rijke basisset met specialistische extra modules

direct aan de slag met de juiste basis

GeoMedia biedt veel functionaliteit in de basisniveaus Essentials, Advantage en Professional. Databases als Oracle Spatial, SQL Server en PostGIS kunnen direct vanaf Essentials niveau worden bewerkt. Ook zijn veel van de basisanalyses en het uitvoeren van spatial models, cartografische tools en zelfs Linear referencing op Essentials niveau beschikbaar. Met Advantage kunnen gebruikers aan de slag met GRIDs, LiDAR-data en terreinmodellen. Ook geavanceerde editing tools maken onderdeel uit van Advantage. GeoMedia Professional voegt hier geavanceerde netwerkanalyse, het bewerken en ontwikkelen van spatial models, geavanceerd transactiemanagement en kadastrale workflows aan toe.

Voor specifieke toepassingen is een scala aan add-on modules beschikbaar, waaronder 3D, Transportation Manager, Motion Video Analyst en meer.

De kracht van de combinatie

ontdek hoe GeoMedia past in je enterprise architectuur

GeoMedia is een krachtig, op zichzelf staand GIS-systeem. Het kan daarnaast gekoppeld worden aan andere toepassingen, waardoor een enterprise brede oplossing ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan GeoMedia WebMap, waarmee kaartbeelden met 1 druk op de knop naar een (OGC Compliant) webservice worden omgezet, of de koppeling aan M.App Enterprise, waarmee volledige webbased en mobiele workflows mogelijk worden, naast Business Intelligence dashboards. Ook de koppeling naar de specialistische G/Tech utilitles oplossing is standaard.

Wil je meer gedetailleerde informatie over GeoMedia? Bezoek dan de website van onze partner Hexagon Geospatial. IMAGEM is de officiële distributeur van GeoMedia en andere Hexagon Geospatial software in de Benelux. Meer over Geomedia >>