Skip to content

What’s new in M.App Enterprise 2023?

M.App Enterprise wordt wereldwijd steeds meer gebruikt. Dit zorgt er voor dat een grote groep gebruikers ideeën heeft om het platform te verbeteren. Veel van deze verbeteringen zijn doorgevoerd in de nieuwe M.App Enterprise release.

Wim Bozelie

Wim Bozelie

Wim is Technology Director bij IMAGEM. Hij helpt klanten graag hun doelen te behalen met innovatieve oplossingen en geavanceerde locatie-intelligente technologieën. Hij is gespecialiseerd in Machine Learning en Deep Learning en vertelt graag over de eindeloze mogelijkheden hiervan

Niet alle ideeën zijn grote aanpassingen. Sommige kleine ideeën kunnen ook helpen om het platform steeds beter te maken. Een van deze kleine ideeën is dat de interface nu aangepast wordt naar het thema van Microsoft Windows. Is in Microsoft Windows het donkere thema ingesteld, neemt de interface dit standaard over. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om zelf een licht of donker thema te kiezen. Ook is het mogelijk voor de studiogebruiker (beheerder) om een bepaalde branding (kleurenschema) toe te passen.

In het menu hiernaast is het voor de gebruiker mogelijk om zijn eigen administratiegegevens aan te passen, zoals email en wachtwoord. Ook is het mogelijk om Two- Factor Authentication (2FA) in te stellen. Wat ook erg makkelijk is, is dat de gebruiker de versie en licentie kan inzien. Wanneer hulp gevraagd wordt zijn deze gegevens nu makkelijk voor de gebruiker te vinden.

Dashboards

Er zijn ook grotere wijzigingen doorgevoerd op het gebied van interface om de studiogebruiker een betere beleving te bieden. Wanneer je inlogt als studiogebruiker zie je dat de interface geheel gewijzigd is. Alle opties zijn aan de linkerkant gesorteerd, onder elkaar in een menu dat openklapt. Er zijn ook grote wijzigingen doorgevoerd in de interface van de dashboards. De opties voor de gebruiker zijn nu te vinden in de linkerbovenhoek. Hier kunnen lagen aan- of uitgezet worden. Er kunnen geografi sche fi lter gedefi nieerd worden. En, wanneer toegestaan, kan de data gedownload worden. Voor de studiogebruiker, dus degene die het dashboard maakt, is de interface ook aangepast. Het menu voor het instellen van het dashboard staat nu beneden. Wanneer een widget (grafiek) toegevoegd wordt, kan de widget naar een specifieke positie gesleept worden. Widgets komen hierdoor direct op de juiste plaats te staan.

Wanneer een bestaande widget aangepast moet worden, is dit mogelijk met de widget instellingen knop. Dit knopje is nu te vinden bij de individuele widgets. Het is dus niet meer nodig om eerst uit een lijst van widgets de juiste widget terug te vinden. Een van de widgets is het toevoegen van workflows in je dashboard. Dit was al mogelijk, maar betrof alleen administratieve workflows. In de nieuwe versie van M.App Enterprise is het nu ook mogelijk om geografische workflows toe te voegen aan het dashboard. Hiermee is het mogelijk om naast het wijzigen van administratieve informatie ook geografische objecten te plaatsen, te wijzigen en te verwijderen.

De studiogebruiker die in het submenu 'Dashboards' staat (voormalige Analyzer Views).

Style editor

Vanuit M.App Enterprise is het mogelijk om deze vectorlagen te serveren. Deze kan je bijvoorbeeld als extra datalagen toe te voegen in je dashboard. Vooraf is het mogelijk om deze vectorlagen op te maken zodat ze de juiste visualisatie hebben. Verschillende opmaakfuncties waren al beschikbaar via de style-editor. Maar deze style-editor is nu grotendeels herschreven en verbeterd. Het is nu:

  1. Makkelijker te gebruiken
  2. Heeft meer mogelijkheden
  3. Heeft een interactieve preview venster, zodat de aanpassingen gelijk te zien zijn
M.App Enterprise 2023
De studiogebruiker die een dashboard aan het maken is, waarbij het menu open staat om een nieuwe widget plaatsen.

Overige updates

Naast alle boven beschreven wijzigingen zijn ook alle onderliggende componenten geüpdatet. Dit betekent dat in M.App Enterprise 2023 de laatste versie van LuciadRIA, LuciadFusion en de Spatial Modeler aanwezig zijn. Voor de meeste studiogebruikers is de koppeling met LuciadFusion erg belangrijk, deze koppeling is terug te vinden in de ‘Tools’ submenu.

Wil je meer informatie over de wijzigingen over de onderliggende componenten? Kijk dan op onze website bij de technologie updates. Hier vind je gedetailleerde informatie over alle wijzigingen van de onderliggende componenten.

M.App Enterprise 2023
De studiogebruiker die interactief een style heeft gemaakt voor de BAG panden van Breda.