Skip to content

Sneller overleggen en bouwen met platform voor samenwerking: FyLO

Met de introductie van de Omgevingswet op 1 januari 2024, wordt het realiseren van de ambitieuze bouwplannen nog lastiger dan het nu al is. FyLo, de krachtenbundeling van OmgevingsplanOnline en IMAGEM is een uniek samenwerkingsplatform voor het versnellen en succesvol maken van het vooroverleg. Hiermee kunnen projectontwikkelaars, gemeenten en adviesbureaus samen de overlegfase verkorten van 9 naar 4 maanden en zo wel de gedeelde woningambitie realiseren. Vanaf 1 september is FyLo landelijk beschikbaar voor de onderwerpen gezondheid (spuitzonering) en mileuzonering.

Het ambitieuze doel om vóór 2030 meer dan 900.000 nieuwe woningen te bouwen, staat onder immense druk. Het huidige tempo lijkt niet voldoende om dit doel te bereiken. Daarom ligt de focus nu op het verkorten van procedures om de gewenste versnelling te bewerkstelligen. Tegelijkertijd komt de implementatie van de Omgevingswet steeds dichterbij, met ingang van 1 januari 2024. 

Onder de Omgevingswet zullen bouwplannen integraal getoetst moeten worden door gemeenten. Echter, niet elke gemeente beschikt over de benodigde kennis of middelen hiervoor. Als gevolg hiervan worden aanvraagloketten gesloten, of worden aanvragen eenzijdig afgewezen op basis van slechts één aspect. Het integraal toetsen van bouwplannen is geen taak die in iemands hoofd kan worden uitgevoerd. Hiervoor is samenwerking tussen experts en een aanzienlijke hoeveelheid overleg vereist. In de formele fase is er geen ruimte meer voor overleg, omdat hier strikte procedures van kracht zijn. 

Informele fase

Juist in de informele fase, waar het vooroverleg plaatsvindt, ligt de sleutel tot versnelling van het bouwproces. In deze fase is het mogelijk om onderzoek te doen, belangen af te wegen en voorstellen bij te schaven. Wanneer er afgeweken wordt van het omgevingsplan, moet dit juridisch onderbouwd worden. Hoe groter de afwijking, hoe sterker de onderbouwing dient te zijn. In deze uitdaging bieden technologie en juridische kennis uitkomst. 

Ideale oplossing

FyLo, de innovatieve bundeling van OmgevingsplanOnline en IMAGEM, is de ideale oplossing om de informele fase te verkorten van 9 naar slechts 4 maanden, waarbij de belangen van alle betrokken partijen kunnen worden meegenomen. De kracht van FyLo ligt in het samenbrengen van expertise en technologie, waardoor het vooroverleg effectiever en efficiënter verloopt dan ooit tevoren.

Door gebruik te maken van FyLo kunnen projectontwikkelaars, gemeenten en adviesbureaus hun krachten bundelen om de uitdagingen van de Omgevingswet te overwinnen en gezamenlijk te bouwen aan een betere toekomst. Wacht niet langer! Sluit je aan bij FyLo en zet vandaag nog de eerste stap naar een bloeiende en duurzame leefomgeving voor iedereen. De toekomst van bouwprojecten onder de Omgevingswet begint vandaag met FyLo. 

Meer informatie

Meer weten over FyLo? Wij leggen het stap voor stap uit op de FyLo pagina. Hier kan je de oplossingen bekijken. Neem bij vragen contact op met CEO Wouter Brokx via wouter.brokx@imagem.nl.