Skip to content

FyLo

Powered bij Planspace

Met de introductie van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt het realiseren van de ambitieuze bouwplannen nog complexer dan het nu al is. FyLo, de krachtenbundeling van OmgevingsplanOnline en IMAGEM is een praktisch uitvoerbare oplossing voor het versnellen en succesvol maken van het vooroverleg, zodat projectontwikkelaars, gemeenten en adviesbureaus samen de impasse in de woningbouw kunnen opheffen en de gedeelde woningambitie kunnen realiseren. Vanaf 1 september is FyLo landelijk beschikbaar voor de onderwerpen gezondheid (spuitzonering) en mileuzonering.

“De unieke samenwerking tussen OmgevingsplanOnline en IMAGEM biedt een reddingsboei om als overheid woningbouw versneld en integraal goedgekeurd te krijgen binnen de Omgevingswet.”

Afbeelding 1. Het intekenen van nieuwbouw.

Samenwerking & overleg

Het doel van 900.000 woningen bouwen voor 2030 staat onder druk. In het huidige tempo gaan we dit doel niet halen. De focus ligt nu vooral op het verkorten van termijnen om versnelling te realiseren. En dan komt ook de Omgevingswet er nog aan per 1 januari 2024.

Bouwplannen moeten straks integraal getoetst worden door de gemeente en daar heeft niet elke gemeente de kennis of middelen voor. Daarom sluiten aanvraagloketten of worden aanvragen eenzijdig afgewezen op één aspect. Integraal toetsen kun je niet in het hoofd doen. Daarvoor is samenwerking tussen experts nodig en vooral veel overleg. In de formele fase is geen ruimte meer voor overleg, daar liggen procedures vast.

Sleutel tot versnelling

Juist de informele fase waar het vooroverleg plaatsvindt, is cruciaal. Hier ligt de sleutel tot versnelling. In de informele fase kun je onderzoek doen, belangen afwegen en voorstellen bijschaven. En als er afgeweken wordt van het omgevingsplan dan moet dat juridisch onderbouwd worden. Hoe groter de afwijking, hoe meer onderbouwd moet worden. Technologie en juridische kennis helpen daarbij.

Met FyLo, de krachtenbundeling van OmgevingsplanOnline en IMAGEM, kunnen we de informele fase verkorten van 9 naar 4 maanden, waarbij de belangen van alle stakeholders meegenomen kunnen worden.

Afbeelding 2. Toetsen van relevante informatie planologische ruimte.

FyLo Logo

FyLo Landelijk beschikbaar

Per 1 september 2023 is FyLo landelijk beschikbaar. Kijk op www.omgevingsplanonline.nl voor meer informatie en meld je aan.

Afbeelding 3. Impact bepalen op de gezondheid.

Afbeelding 4. Voorgestelde maatregelen berekenen.

Afbeelding 5. Automatische generatie van onderbouwing.

Hoe werkt het?

PLANSPACE is een oplossing waarin alle stakeholders samen kunnen werken in een digitaal model van de leefomgeving, de digital twin in 3D. En dat gecombineerd met een digitaal model van het beleid, dus alle doelen, kansen, risico’s, maatregelen en effecten. In de samenwerkomgeving kunnen scenario’s worden gemaakt en zeer snel gecontroleerd op haalbaarheid. Dat doen we door geautomatiseerd te toetsen op alle bestaande regelgeving en jurisprudentie, bestemmingsplannen, omgevingsfactoren en de onderzoeken die nodig zijn om de vergunningsprocedure voor een bouwplan succesvol te doorlopen.

Slimme assistenten ondersteunen de samenwerking met kennis- en rekenmodellen om snel haalbaarheid te toetsen. Zo ontstaat er een gezamenlijk beeld dat nu ook voldoet aan de procedure. Deze informele overlegfase wordt in het gemeentelijk proces ook wel vooroverleg genoemd en duurt bij bouwplannen al gauw 6 tot 9 maanden. Met PLANSPACE-technologie uitgebreid met de juridische kennismodellen van OmgevingsplanOnline is er voor projectontwikkelaars, gemeenten en adviesbureaus een omgeving om bouwplannen aanzienlijk te versnellen én succesvoller te maken. En dat passend bij de eisen van de Omgevingswet.