Skip to content

Je begrijpt het pas als je het ziet

Stel je eens voor dat je naar informatie kunt ‘kijken’ zonder de context te verliezen. Dat je een virtuele wereld met daarin een digitale kopie van je leefomgeving ziet. Een digitale wereld waarin voorspellende scenario’s vanuit alle perspectieven bekeken kunnen worden. En die voor iedereen beschikbaar is. Wat zou het betekenen wanneer je vooraf kan zien wat je in de werkelijke wereld wil invoeren?

De overheid is een administratieve wereld. Vele papieren of digitale documenten worden gebruikt om elkaar te informeren. Zo ook bij stedelijke ontwikkelingen. De betrokkenen en beslissers lezen hoe een gebied ontwikkeld wordt. Zij lezen welke scenario’s er zijn. En lezen kaarten, tabellen en grafieken. Op basis daarvan worden beslissingen genomen. Er worden keuzes gemaakt op eigen interpretatie. Maar een integrale belangenafweging is lastig en tijdrovend.

Van lezen naar begrijpen

Voor gemeente Almere is het een uitdaging om stedelijke ontwikkelingen voor iedereen begrijpelijk te maken. Want hoe kun je de beleidseffecten van wonen, mobiliteit, klimaat of werkgelegenheid in samenhang analyseren en zichtbaar maken? En hoe kun je het bestuur en de burger meenemen in de scenario’s van de toekomst? Almere stoeit met deze uitdaging. Zeker nu het centrum van Almere steeds dichter bebouwd wordt. Maar ook voor grote opgaven als energietransitie, woningbouw en klimaat. Er zijn nieuwe oplossingen nodig. Het vraagt om nieuwe maar vooral betere inzichten. Er is dus een nieuwe manier van informatie ‘lezen’ nodig.

De oplossing ligt in een overgang van platte informatie als een kaart of tabel naar een visualisatie van de werkelijkheid in 3D. ‘3D is zoveel meer dan 2D’, vertelt Willem Hartzuiker, als geo-econoom bij de gemeente Almere betrokken bij dit project. ‘Je kunt mensen kaarten laten zien, maar dat spreekt ze niet aan. 3D doet dat wel, het is de maquette van nu. Mensen herkennen het: de bomen, gebouwen, wegen, hun eigen leefomgeving en huis.’

Unieke samenwerkingsomgeving

Gemeente Almere en IMAGEM investeren samen in het realiseren van een 3D-samenwerkomgeving waarin je informatie kunt visualiseren. Hartzuiker: ‘We werken al jaren samen met IMAGEM op het gebied van locatietechnologie. Maar de innovatieve samenwerkomgeving die wij nu samen ontwikkelen is uniek.’ In deze omgeving wordt informatie vanuit alle beleidsterreinen samengebracht. De ambities en doelstellingen worden gedigitaliseerd, waardoor de ruimtelijke kwaliteiten direct inzichtelijk worden. Alle stakeholders kunnen gezamenlijk ‘wat als’ scenario’s uitwerken en in samenhang sneller tot slimme oplossingen komen.

Er kan nu integraal gewerkt worden aan plannen, scenario’s en de consequenties. Door wetten, regels, ambities, doelstellingen en kennis te automatiseren wordt de oplossing beleidsbewust. En door het toepassen van een digitale kopie van de leefomgeving, het 3D-stadsmodel, worden beleid en scenario’s zichtbaar voor bestuur en management. Zodat daarna een onderbouwd besluit genomen kan worden.

Dichtbij de burger

Dezelfde informatie kan ook ‘onder de arm’ meegenomen worden naar de burgers om plannen toe te lichten en transparant te bespreken. Er is geen verschil meer in beleving en de bewoner kan zijn wereld laten landen in de wereld van de overheid. ‘Want wat is er nou mooier dan da bewoners van Almere straks een bericht in hun inbox krijgen, op een link klikken en direct naar de verandering in hun eigen 3D-online leefomgeving geleid worden?’ vraagt Hartzuiker zich af. ‘Of als onze bewoners digitaal een vergunning voor een dakkapel of schuurtje aan kunnen vragen en daarop direct antwoord krijgen?’ Almere wil transparant zijn en bewoners en bedrijven een gelijkwaardige informatiepositie aanbieden.

Één waarheid

Almere en IMAGEM zijn ervan overtuigd dat dit prettiger werkt en de betrokkenheid vergroot. Eén integrale informatievoorziening met één waarheid. Dit verbetert niet alleen de besluitvorming. Maar het verkort de doorlooptijden en er zijn minder faalkosten. Wat de maatschappelijke waarde ten goede komt.

Met deze slimme integrale informatievoorziening zorgt gemeente Almere en IMAGEM ervoor dat bewoners, ondernemers en ook bestuur en eigen medewerkers zien wat de bedoeling is en het daardoor beter begrijpen. Op deze eenvoudige en overzichtelijke manier ontstaat een nieuwe manier van besluitvorming van waar, hoe en wat is, kan én mag.