Skip to content

ECW bestandsindeling

Slimmer databeheer

 

De hoeveelheid rasterdata die in de afgelopen jaren is opgenomen laat een exponentiële groei zien. En die groei zal alleen maar doorzetten. Denk aan hogere resoluties, hogere overlap, meer vluchtmomenten, meer banden en meer. Om deze tsunami aan data de baas te kunnen blijven, is compressie van deze data onontkoombaar. Dit kan met ECW (Enchanced Compression Wavelet). ECW biedt een optimale verhouding tussen het terugdringen van benodigde opslagcapaciteit, leessnelheid en behoud van kwaliteit.

Voorwaarden

ECW is een zogenaamd ‘proprietary’ formaat. Dit betekent dat het ECW-formaat een eigenaar heeft die voorwaarden aan het gebruik van ECW stelt en dat de eigenaar een vergoeding voor het gebruik van ECW kan vragen. De ontwikkelaar en eigenaar van het ECW-bestandsformaat is Hexagon. Hexagon heeft IMAGEM  aangewezen om hun belangen hieromtrent te behartigen. Dit artikel probeert helderheid te scheppen in de voorwaarden die met het gebruik van ECW komen. Ook wordt uitgelegd wat u met ECW kunt doen en in welke gevallen u een licentie nodig heeft. Download document >>

Waarom ECW?

Waarom u juist met ECW zou moeten en willen werken, kunt u teruglezen in de Whitepaper Professioneel Luchtfotobeheer. Vraag whitepaper aan >>