Skip to content

ECW bestandsindeling

Slimmer databeheer

 

De hoeveelheid rasterdata die in de afgelopen jaren is opgenomen laat een exponentiële groei zien. En die groei zal alleen maar doorzetten. Denk aan hogere resoluties, hogere overlap, meer vluchtmomenten, meer banden en meer. Om deze tsunami aan data de baas te kunnen blijven, is compressie van deze data onontkoombaar. Dit kan met ECW (Enchanced Compression Wavelet). Het biedt een optimale verhouding tussen het terugdringen van benodigde opslagcapaciteit, leessnelheid en behoud van kwaliteit.

Voorwaarden

ECW is een zogenaamd ‘proprietary’ formaat. Dit betekent dat het formaat een eigenaar heeft die voorwaarden aan het gebruik stelt en dat de eigenaar een vergoeding voor het gebruik kan vragen. De ontwikkelaar en eigenaar van het bestandsformaat is Hexagon. Hexagon heeft IMAGEM aangewezen om hun belangen hieromtrent te behartigen. Dit artikel probeert helderheid te scheppen in de voorwaarden die met het gebruik hiervan komen. Ook wordt uitgelegd wat je met het bestandsformaat kunt doen en in welke gevallen je een licentie nodig hebt. Download document >>

Waarom ECW?

Waarom je juist met dit bestandsformaat zou moeten en willen werken, kan je teruglezen in de Whitepaper Professioneel Luchtfotobeheer. Vraag whitepaper aan >>