Skip to content

ERDAS ECW Plugin 2020 Update 4 for ArcGIS Server 10.9.1 (linux)

7 februari 2022

Dit document beschrijft verbeteringen binnen de ERDAS ECW Plugin 2020 update 4 voor ArcGIS Server 10.9.1. De informatie in dit document is up-to-date vanaf deze productrelease. Bezoek de download pagina voor de meest recente versie of voor meer hulp de Hexagon Geospatial Support Portal.

Deze update bevat verbeteringen, fixes en nieuwe toevoegingen. In de release guide zit tevens een installatie guide.

Dit document is slechts een overzicht en biedt niet alle details over de mogelijkheden. Zie de productbeschrijving, de online help en andere documenten die bij de plugin worden geleverd voor meer informatie.