Skip to content

ERDAS APOLLO 2022

22 oktober 2021

Dit document beschrijft de toevoegingen, verbeteringen, fixes en systeemvereisten voor ERDAS APOLLO 2022. De informatie in dit document is up-to-date vanaf deze productrelease. Bezoek de download pagina voor de meest recente versie of voor meer hulp de Hexagon Geospatial Support Portal.

Deze release bevat fixes en verbeteringen voor ERDAS APOLLO 2022. Raadpleeg het gedeelte ‘Issues Resolved’ voor informatie over productfixes.

Dit document is slechts een overzicht en laat niet alle details zien over de mogelijkheden van het product. Zie de productbeschrijving, de online help en andere documenten die bij ERDAS APOLLO worden geleverd voor meer informatie.