Skip to content

Support & Onderhoudsabonnement

 

Wanneer je permanente licenties aanschaft, is bij deze aanschaf een support en onderhoudsabonnement voor het eerste jaar inbegrepen. Na dit eerste jaar wordt het abonnement verlengd volgens de afgesproken voorwaarden. Wanneer je niet-permanente licenties (op basis van subscriptie) bij ons afneemt, dan geldt dat je een jaarlijks gebruiksrecht betaalt, waarin ook een support en onderhoudsabonnement is opgenomen. Jouw licentie en recht op support blijft actief zolang jouw abonnement loopt.

Wat krijg je?

Wanneer je bij IMAGEM een support en onderhoudsabonnement hebt afgesloten heb je recht op toegang tot ondersteuning op afstand tijdens werkdagen op het standaard gebruik van de software, door onze support afdeling. Ondersteuning wordt gegeven via ons supportportaal, per telefoon (055 200 2055) of per e-mail (support@imagem.nl).

Ondersteuning wordt geleverd op versies van de software volgens de Product Life Cycle van Hexagon Geospatial en alleen aan medewerkers van je organisatie die bij IMAGEM bekend zijn.

Bij het beschikbaar komen van nieuwe releases, updates, en patches van de standaard Hexagon Geospatial of IMAGEM producten worden deze aan je beschikbaar gesteld als je een actief support en onderhoudsabonnement hebt. Je kunt de nieuwste releases van Hexagon Geospatial producten hier downloaden.

Bij licensering op basis van Activation Based Licensing kan een klant zelfstandig een licentie deactiveren en weer activeren op een andere machine, via het internet. Dit kan kosteloos en zonder beperking. Voor licensering op basis van Host ID geldt dat hiervoor tussenkomst van IMAGEM vereist is. Het overgaan naar een ander Host-ID, ofwel CPU-change, kan binnen de support en onderhoudsabonnementperiode éénmaal kosteloos gebeuren.

Werkplekbegeleiding nodig?

Heb je ondersteuning nodig op locatie dan stellen wij gerust hiervoor een separate aanbieding op, tegen de daarvoor bij IMAGEM gebruikelijke tarieven. Neem contact met ons op via sales@imagem.nl voor meer informatie.

Heractivatie?

Wil je de nieuwste releases en updates ontvangen en toegang hebben tot onze support helpdesk, maar heb je in het verleden het support en onderhoudsabonnement opgezegd voor een permanente licentie? Dan kan je jouw abonnement heractiveren. Neem contact met ons op via sales@imagem.nl voor meer informatie.

Verdere onderhoudsvoorwaarden

De op de support en onderhoudsabonnement van toepassing zijnde voorwaarden (IMAGEM Voorwaarden Hexagon Geospatial Software Maintenance (SWM) en de Nederland ICT Voorwaarden zijn hier te downloaden.