Deformatiemeting
Deformatiemeting
Monitor de stabiliteit van uw ondergrond en infrastructuur

Verzakking van de ondergrond gaat onze samenleving de komende jaren miljarden kosten. Snelle, gestuurde detectie van kleine deformaties kunnen veel kosten besparen.

IMAGEM biedt in samenwerking met Planetek Italia het Rheticus platform voor de Benelux. Hierin kan niet alleen bodembeweging op milimeterniveau worden gemeten, maar dankzij Smart M.App technologie kan deze direct aan de bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuur worden gekoppeld. Hierdoor ontstaat een actief monitoringssysteem en een prima basis om risicogestuurd te gaan beheren.

icon-bw-solutions

Anticipeer Op Verandering

Wanneer de ondergrond beweegt is het van belang dit snel inzichtelijk te maken, dit voorkomt onnodige schade en onveilige situaties, met alle risico’s van dien. Dankzij Rheticus wordt u actief geattendeerd op verzakkingen en kunt u adequaat reageren

Informatiegestuurd Werken

Rheticus kan draaien binnen het Smart M.App platform, waardoor u direct ziet waar risicovolle situaties zich bevinden en dit in combinatie met omgevingsfactoren kunt analyseren. Hierdoor kunt u voorspellen op welke plekken risico’s voor de toekomst liggen.

Geen Impact Op Uw Ict Architectuur

Rheticus en het Smart M.App dashboard wordt aangeboden als een service. U hoeft dus geen nieuwe systemen in uw organisatie te introduceren, u logt simpelweg in via uw browser en de informatie wordt u gepresenteerd in een overzichtelijk dashboard. Wilt u de dienst aansluiten op uw reeds aanwezige M.App Enterprise die u zelf beheert, dan kan dat natuurlijk ook.