Skip to content

IMAGEM ontvangt FD Gazellen award 2018

VOOR CONSISTENTE GROEI OVER DE AFGELOPEN DRIE JAAR

Dinsdag 6 November 2018, Haarlem, Nederland – IMAGEM heeft de FD Gazellen award 2018 ontvangen. Dit jaar heeft het Financieele Dagblad 680 van de ongeveer 585.000 geregistreerde Nederlandse bedrijven tot Gazelle 2018 benoemd.

Het Financieele Dagblad organiseert ieder jaar de FD Gazellen awards, waarmee de snelst groeiende bedrijven in Nederland beloond worden. In haar 15e jaar hebben de organisatoren hun selectiecriteria aangescherpt met meerdere aspecten waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deelname. Op hoofdlijnen komt dit neer op – omzetgroei, winstgevendheid en bedrijfsomvang, over de afgelopen drie jaar. Opgericht als specialist in aardobservatie is IMAGEM de laatste jaren uitgebreid. Sinds eind 2014 is de focus gegaan naar hybride, locatie intelligente oplossingen voor overheden en commerciële organisaties, waarmee zij geholpen worden hun beleid en plannen te implementeren en de effecten daarvan te visualiseren, analyseren en begrijpen. De FD Gazellen award onderstreept hiermee de groeiende vraag naar slimme, locatie intelligente oplossingen.

IMAGEM streeft ernaar overheden te helpen het beschikbare belastinggeld zo effectief mogelijk te besteden door middel van intelligente oplossingen, gebaseerd op cutting-edge geospatial technologie. Het nieuwste initiatief – de VALLEY – is een voorbeeld van de bedrijfsvisie om met de Nederlandse overheid samen te werken om een ‘digitale deeleconomie’ vorm te geven. Dit co-creatie platform stelt lokale overheden in staat om software oplossingen en algoritmen te hergebruiken in plaats van steeds opnieuw het wiel uit te vinden, waardoor geld, tijd en inspanning uitgespaard kan worden. Moderne apps voor leegstand, energie-transitie, wateroverlast, hittestress en meer zijn beschikbaar voor hergebruik binnen de overheid op IMAGEM VALLEY >>

IMAGEM

We zijn IMAGEM. Wij zijn vertalers en locatie-intelligentie is ons domein. Wij vertalen gegevens van de veranderende leefomgeving om data-gedreven besluiten te kunnen nemen. Ons platform met hybride softwaretechnologie zet real-time data om in bruikbare informatie, waarbij zelflerende algoritmes ingezet kunnen worden om voortdurend verbeterende voorspellingen te kunnen maken. Wij vertalen geospatial data en informatie in kennis en inzicht, en hiermee willen we overheden, burgers en andere stakeholders helpen de juiste keuzes en besluiten te kunnen nemen voor meer grip op de toekomst.

Voor meer aanvullende informatie, neem contact op met Yashita Arora, Marketing Director bij IMAGEM +31 (0) 55 2002 055, marketing@imagem.nl.