Waterschappen
Waterschappen
Analyseer de waterkwaliteit, bergend vermogen en meer

Water vormt een belangrijk component in de Nederlandse geografie, het omvat ca. 20% van het totale gebied. Waterschappen zijn belast met het beheer van watergangen, waterpeil, dijken en stuwen, waterkwaliteit en afvalwaterbehandeling. Dit vereist continue inwinning van data om het water en de infrastructuur daar omheen te monitoren.

Onze oplossingen helpen waterschappen grote hoeveelheden ruimtelijke data in te winnen, te verwerken, te beheren en te distribueren, en er waardevolle informatie uit te halen.

icon-bw-statistics

Monitoring van uw areaal

Onze oplossingen om vanuit beeldmateriaal in 2D en in 3D veranderingen op te sporen stellen u in staat snel ongewenste activiteiten zoals dempingen en illegale bouw te signaleren en hier actie op te ondernemen.

icon-bw-analysis

Data visualisatie en simulatie

Blijf voorop lopen door uw informatiestromen met elkaar te confronteren in overzichtelijke dashboards en snel actie te ondernemen waar nodig.

icon-bw-solutions

Vereenvoudigde en geïntegreerde oplossingen

Open standaarden stellen ons in staat oplossingen te integreren in bestaande ICT infrastructuren, waardoor het vervangen van huidige systemen niet nodig is.