Skip to content

Waterschap Hunze en Aa’s benut snelle luchtfotobeheerservice

Efficiënt en toekomstbestendig beheer zorgt voor snellere oplevering van luchtfoto’s

2 juli 2020 – Met meer dan 200.000 hectare aan grondgebied is Hunze en Aa’s een van de grotere waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor integraal waterbeheer, waarbij veiligheid, voldoende en schoon water centraal staan. Vergeleken met het grote grondgebied hebben ze een klein personeelsbestand. Dit betekent dat het waterschap een hoog niveau van efficiëntie in hun gebied moet behouden, onder meer door de automatisering van vele processen, een belangrijk onderdeel van de Digitale Transformatie binnen veel overheidsinstellingen.

Alles onder één dak

Een veel gebruikte geografische databron binnen het waterschap is de gebiedsdekkende luchtfoto. Deze wordt ieder jaar via luchtopnamen ingewonnen en speelt in toenemende mate een rol bij de verschillende beheerprocessen voor Hunze en Aa’s, waaronder mutatiesignalering en handhaving. Eenvoudige en snelle toegang tot deze geo-data is daarbij essentieel voor de medewerkers.

Het waterschap beschikt over veel verschillende applicaties voor uiteenlopende toepassingen, afkomstig van verschillende leveranciers, die allemaal gebruik maken van dezelfde luchtfoto’s. Zulke grote hoeveelheden data moeten regelmatig geüpdatete en verspreid worden, het liefst via een enkelvoudige service. De prestatie van alle data moet daarnaast onder alle omstandigheden snel en betrouwbaar blijven, dus ook bij grotere gebruikersaantallen en bij een beperkte bandbreedte, zoals in het veld.  Wanneer de data ook publiekelijk beschikbaar wordt gesteld, wordt het aantal gebruikers nog veel groter. Daarvoor is een robuuste omgeving nodig. Daarom zocht het waterschap een oplossing die eenduidig en eenvoudig te gebruiken is.

Martijn Burgler maakt onderdeel uit van het team Geo-informatie, Documentaire Informatievoorziening en Vastgoed, geleid door Marcel Lange. Hij is dagelijks bezig om toegang tot de data zo optimaal mogelijk te organiseren. Samen met IMAGEM hebben Martijn Burgler en het team ERDAS APOLLO technologie van Hexagon geïmplementeerd.

luchtfotobeheerservice voor waterschap hunze en aa's
big data management luchtfotobeheerservice

Meer dan alleen de meest recente luchtfoto

“Er ontstond een groeiende behoefte om naast de meest recente dataset ook voorgaande jaargangen beschikbaar te stellen.”, zegt Martijn. “Voorheen was dat simpelweg onmogelijk vanwege de benodigde opslagcapaciteit en de hoeveelheid werk die daarvoor nodig was. Inmiddels hebben we alle luchtfoto’s vanaf 2007 tot nu als service beschikbaar, naast een aantal topografische rasterdatasets, zoals de BRT-datasets (Basisregistratie Topografie, zoals TOP25, TOP50 en TOP250) en historische topografische sets. Hiermee kunnen we eenvoudig zien hoe een bepaalde situatie in het verleden was en op basis daarvan bijvoorbeeld de juiste handhavingsbeslissing nemen.”

Toekomstbestendig

Waterschap Hunze en Aa’s heeft met APOLLO Essentials ook een oplossing voor de toekomst in huis gehaald. Het waterschap gaat in de komende jaren steeds meer data inwinnen, beheren en ontsluiten. Zo maken ze voor de luchtfoto’s ook gebruik van infrarood, en zal het gebruik van drones naar verwachting toenemen. Daar kunnen niet alleen foto’s uit komen, maar ook 3D puntenwolken en hoogtebestanden. Deze puntenwolken kunnen ook door APOLLO geserveerd worden.

De standaard bij APOLLO meegeleverde GeoCompressor applicatie zorgt ervoor dat fotosets en andere rasterdata eenvoudig naar ECW (Enhanced Compression Wavelet) kunnen worden omgezet. ECW-bestanden zijn gecomprimeerde bestandsformaten die geoptimaliseerd zijn voor de opslag van lucht- en satellietfoto’s. Deze omgeving kan daarnaast ook 3D puntenwolken comprimeren, met een vergelijkbare reductie in omvang tot gevolg. Daarmee vormt APOLLO een end-to-end oplossing voor raster- en puntenwolkenbeheer.

Optimaliseren

Inmiddels werkt het waterschap steeds meer toe naar afgeleide bestanden vanuit de basis stereoluchtfoto’s, zoals de eerdergenoemde puntenwolken en op basis daarvan true-orthobestanden, iets wat met de toenemende kwaliteit en resolutie van de foto’s een eenvoudig te maken en zeer waardevolle bron van informatie zal worden. Ook nemen ze LiDAR puntenwolken af. IMAGEM heeft het waterschap geholpen om de systemen optimaal te configureren met deze bestanden.

Door gebruik te maken van geavanceerde geospatial technologie kan het waterschap snel, eenvoudig en efficiënt beeldmateriaal serveren voor hun verschillende beheerprocessen. Hiermee besparen ze veel opslagcapaciteit en tijd, die gebruikt kan worden voor andere, belangrijke processen binnen het waterschap.

Meer weten over de luchtfotobeheerservice ERDAS APOLLO en big data management van IMAGEM? Bekijk onze oplossingen >>

Picture of Bryan

Bryan

Bryan is Marketing Design Specialist en het creatieve brein binnen IMAGEM. Hij is verantwoordelijk voor de merkidentiteit zoals de aankleding van alle uitingen die IMAGEM doet, zoals video’s, website, advertenties, fotografie en nog veel meer.

verwijs je collega

Meld je collega aan voor onze nieuwsbrief met alle updates.

Verwijs een collega

Je collega ontvangt een e-mail om de aanmelding te bevestigen.
verwijs collega