Skip to content

Voorbereiden op de gevolgen van wateroverlast

Inzicht in waterdoorlaatbaarheid

Nederland is met gemiddeld 847 mm aan neerslag per jaar een nat land. Straten die blank staan en ondergelopen kelders door hevige regenbuien maken het Nederlands klimaat tegenwoordig zo typerend. En volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zal de jaarlijkse neerslag alleen maar toenemen door de klimaatverandering.

Dagelijks probleem

Door verharde ondergronden kan de neerslag niet door de bodem dringen, waardoor water op de oppervlakte blijft. Uiteraard is de riolering een uitkomst, echter heeft deze een maximale capaciteit. Als deze vollopen, staan niet alleen de straten blank, maar zullen kelders en garages ook onderlopen.

Wateroverlast kan ook in onverharde gebieden voorkomen. Denk aan drassige tuinen en velden of natschade aan gebouwen en landbouw. Niet gek dus dat wateroverlast één van de thema’s is van het platform Ruimtelijke Adaptatie bij de overheid.

Wateroverlast

Per jaar valt er gemiddeld 847 mm aan neerslag in Nederland

WORDT HET NOG NATTER?

Nederland is de afgelopen 100 jaar geleidelijk natter geworden. Het figuur van het KNMI laat een toename zien van 27% in de jaarlijkse neerslagsom en volgens het platform Ruimtelijke Adaptie zal Nederland door klimaatverandering alleen maar natter worden. Zo zullen heftige regenbuien nog heftiger worden en vaker voorkomen.

neerslag volgen op de voet

Het is cruciaal om de gevolgen van hevige neerslag te voorkomen, dus is het belangrijk om inzicht te krijgen waar water wel of juist niet door de bodem dringt. IMAGEM’s Waterdoorlaatbaarheidsmonitor geeft inzicht in de in de verdeling van harde en zachte ondergrond van uw gebied.

Daarnaast ziet u waar water door de grond kan dringen, en waar niet. Dit biedt u kennis van de waterbestendigheid van de  buurten en wijken in uw gemeente, zelfs tot op achtertuinniveau.

U krijgt inzicht in de gebieden van uw regio die gevoelig zijn voor wateroverlast. Met deze informatie kunnen maatregelen getroffen worden voor een verbeterde waterafvoer.

Weten waar water in uw gemeente blijft liggen? Bekijk dan onze oplossing voor waterdoorlaatbaarheid op onze website en vraag naar een gratis demo.

Tieme de Jonge

Tieme de Jonge

Tieme is Marketing Communicatie Specialist bij IMAGEM. Hij houdt zich bezig met alle communicatie-uitingen van IMAGEM, zowel met collega's als met klanten. Dit zijn onder meer de blogs, artikelen, webpagina's, social media en alles daartussen.