Skip to content

De Schouw in de Cloud

Inspectieprocessen automatiseren met schouw m.app

Overheidsorganisaties vertrouwen op processen en inputdata om betrouwbaar en nauwkeurig te kunnen opereren. De meeste processen worden voortdurend geoptimaliseerd om relevant te blijven, maar blijven soms arbeidsintensief van aard – deze kosten tijd, middelen en geld. Met Schouw M.App kunnen veel van dit soort processen bij waterschappen geautomatiseerd worden.

Nederland omvat 343.350 kilometer aan waterwegen welke regelmatig geïnspecteerd moet worden.

Schouwinspectie

Een voorbeeld hiervan is het werk van de waterschappen. Een standaardproces voor hen is het schoonhouden van de watergangen. In meerdere periodes over het jaar vinden er daarom enorme grootschalige operaties plaats, de schouw. Veldinspecteurs brengen dagenlang een bezoek aan elke watergang om handmatig te controleren op obstructies – vegetatie of andere vervuilingen- die de doorstroming belemmeren of verminderen. Dat is een grote klus, want Nederland omvat 343.350 kilometer1 aan waterwegen, waarvan veel geïnspecteerd moet worden, net als een groot deel van de waterkeringen.

Schouw in de cloud

Machine Learning in waterwegen

Wij werken al jaren samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In het najaar van 2018 is er een living-lab gecreëerd om kunstmatige intelligentie in te zetten om het proces van het op afstand identificeren van niet schone watergangen te automatiseren. Samen hebben we een inspectiemodel, genaamd Schouw M.App, ontwikkeld op basis van Machine Learning dat kan worden toegepast op satellietbeelden. In de testomgeving werd een herkenningspercentage van 98% behaald en bij uitrol 90%.

WDO Delta heeft daarmee een doorbraak geforceerd voor het reguleren van hun watersystemen door simpelweg de noodzaak van continue locatiebezoeken te elimineren. De medewerkers hoeven niet langer iedere watergang op vegetatie of vervuiling fysiek te controleren. Deze ‘slimme’ oplossing identificeert gebieden die fysiek moeten worden gecontroleerd en ‘menselijke intelligentie’ nodig hebben. In een gecontroleerde testomgeving heeft het waterschap een zelfregulerend watersysteem ontwikkeld – het eerste in zijn soort in Nederland.

Met de oplossing is automatiseringen bij veel processen binnen waterschappen mogelijk. Dit kan helpen bij het sturen op belangrijke taken, en hierin te prioriteren. Dat zorgt voor een veel effectievere inzet van mensen en middelen. Benieuwd hoe uw processen geautomatiseerd kunnen worden? Bekijk Schouw M.App voor meer informatie >>

Picture of Bryan

Bryan

Bryan is Marketing Design Specialist en het creatieve brein binnen IMAGEM. Hij is verantwoordelijk voor de merkidentiteit zoals de aankleding van alle uitingen die IMAGEM doet, zoals video’s, website, advertenties, fotografie en nog veel meer.