Skip to content

Snelle luchtfotoservice

voor ministerie van Economische Zaken en Klimaat

15 mei 2020 – Het landbouwbeleid in de Europese Unie (EU) omvat een van de grootste financiële transacties in de jaarlijkse begroting. Hiervoor is een zorgvuldige en nauwkeurige registratie nodig van alle boeren die in aanmerking komen voor subsidies, met daarbij de juiste vergoeding waar zij recht op hebben. Om deze registratie soepel te laten verlopen, is er een ‘Land Parcel Identification System’ (LPIS) ontwikkeld. Elke lidstaat van de EU beheert en werkt met zijn eigen LPIS. In Nederland wordt dit uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Land Parcel Identification System

Elk jaar moeten de 60 duizend Nederlandse boeren inloggen in het systeem om de Gecombineerde opgave te doen. Hierin moeten zij aangeven welke percelen zij hebben gebruikt, wat zij hebben verbouwd, en, indien nodig, hun perceelsgrenzen wijzigen. Daarnaast moeten veehouders aangeven welke dieren en hoeveel dieren zij houden. Daarbij komt ook de huisvesting van deze dieren, de soorten staltypes. De aangifteperiode is beperkt tot zes weken en veel boeren wachten tot het laatste weekend van deze periode om hun gegevens in te dienen. Tijdens deze laatste dagen leidt dit tot piekgebruik op het systeem. Vanwege deze drukte moet de applicatie voor de aangifte altijd snel en betrouwbaar zijn.

Het systeem dat het LPIS ondersteunt in Nederland werd oorspronkelijk in 2008 opgezet. Het bevatte een complexe architectuur van onderling verbonden databases en geospatial servers. Het was een uitdaging om de prestaties en betrouwbaarheid constant te houden, met name tijdens de piekuren. Hierbij is een groot deel van de belasting afkomstig van het onderliggende beeldmateriaal. Daarom benaderde het ministerie IMAGEM, Diamond Partner van Hexagon’s Geospatial-divisie in de Benelux.

Luchtfotoservice

Bestaande architectuur

IMAGEM had al veel ervaring met het opzetten van krachtige services voor beeldmateriaal, gebaseerd op ERDAS APOLLO. Deze software biedt tools voor datamanagement en overdracht. Ook biedt het mogelijkheden voor het organiseren van geografische en organisatorische data in een gecentraliseerde bibliotheek en het distribueren van die data vanaf de cloud of ter plekke. Met een geïmplementeerde out-of-the-box ‘Service-Oriented Architecture’ kan ERDAS APOLLO aangepast en uitgebreid worden om aan zowel specifieke geografische als organisatorische wensen te voldoen.

Bij de opdracht voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was er een extra uitdaging, die eruit bestond om de service te implementeren binnen een bestaande architectuur, gebaseerd op Esri-technologie. Hierin was geen ruimte om de front- en backend-architectuur te veranderen. Bovendien moest de oplossing niet alleen netjes worden opgezet, maar ook snel. Toen de aanvraag binnenkwam, was er slechts vier weken tot het begin van de Gecombineerde opgave. Bij aankomst was het basissysteem binnen anderhalf uur klaar voor gebruik. De mogelijkheid voor ERDAS APOLLO om een natief Esri Geoservices-protocol in te zetten betekende dat het front-end direct in de nieuwe service geplaatst kon worden, zonder aanpassingen. Daarnaast kon het testen vrijwel meteen na de installatie beginnen. Na de implementatie van de luchtfotoservice verscheen het beeldmateriaal sneller op het scherm dan de vectoren. Dit was nog nooit eerder het geval geweest.

100 GB per uur

Toen het systeem klaar was voor gebruik en boeren begonnen met het invullen van de Gecombineerde opgave, bleek de luchtfotoservice oplossing niet alleen erg snel te zijn, maar ook veel stabieler dan de vorige architectuur. Zelfs op piekmomenten, met meer dan 8 miljoen paginaweergaven en 100 GB aan gegevens die elk uur werden opgevraagd, ondervonden de CPU’s (Central Processing Unit) niet meer dan 25 procent van hun maximale belasting. Bovendien waren de gegevens nu afkomstig van een aantal grote ‘Enhanced Compression Wavelet’ (ECW)-mozaïeken. ECW-mozaïeken zijn gecomprimeerde bestandsformaten die geoptimaliseerd zijn voor de opslag van lucht- en satellietfoto’s. De grote fotobestanden worden zodanig aangepast dat ze minder ruimte in beslag nemen, maar de kwaliteit wel wordt behouden.

Best of breed luchtfotoservice

De ECW-mozaïeken hebben de vorige, minder efficiënte oplossing vervangen die originele, in volledige grootte beelden uit een database leverde. Dit betekende dat naast de winst in snelheid en stabiliteit, databeheer aanzienlijk verminderde, evenals de hoeveelheid opslagruimte die nodig was. Het ministerie is zeer tevreden over de luchtfotoservice oplossing en het gemak waarmee deze is geïmplementeerd.

Bovendien maakt deze succesvolle LPIS-implementatie de weg vrij om de architectuur ook voor andere systemen te gebruiken. Deze luchtfotoservice bewijst ook dat het aannemen van een gecombineerde, ‘best of breed’-benadering van uw systeemarchitectuur een vele malen beter rendement oplevert dan het standaardiseren op een enkel platform. Maak uw data management sneller >>

Picture of IMAGEM

IMAGEM

We zijn IMAGEM. Wij zijn vertalers en locatie-intelligentie is ons domein. Wij vertalen gegevens van de veranderende leefomgeving om data-gedreven besluiten te kunnen nemen. Ons platform met hybride softwaretechnologie zet real-time data om in bruikbare informatie, waarbij zelflerende algoritmes ingezet kunnen worden om voortdurend verbeterende voorspellingen te kunnen maken. Wij vertalen geospatial data en informatie in kennis en inzicht, en hiermee willen we overheden, burgers en andere stakeholders helpen de juiste keuzes en besluiten te kunnen nemen voor meer grip op de toekomst.