Skip to content

Ever Given, de echte uitdaging komt nog!

Apeldoorn, 29 maart 2021 – De Ever Given, 400 meter lang en 60 meter breed, ligt dwars in het Suezkanaal. Een uitdaging om deze weer vlot te krijgen, maar dat gaat lukken. Om het scheepsverkeer in het Suezkanaal vervolgens weer op gang te krijgen is een nog grotere uitdaging! 

Afbeelding 1 Sentinel 1 beeld Suez, 24 maart

Blokkade in Suezkanaal

Gemiddeld varen er 50 schepen per dag door het 193 kilometer lange kanaal, dit gaat in 3 konvooien, 2 vanuit het zuiden en 1 vanuit het noorden. Momenteel liggen er meer dan 300 schepen in totaal te wachten tot zij van het Suezkanaal gebruik kunnen maken. Niet alleen heeft de vracht op deze schepen vertraging, ook ligt er vracht in de havens te wachten welke nu niet vervoerd kan worden. Met recht een enorme logistieke uitdaging.

Met behulp AIS-data (Automatic Identification System of afgekort AIS, een systeem gebaseerd op transponder-technologie om schepen te kunnen volgen) kunnen we zien welke schepen waar liggen. Echter zijn niet alle schepen verplicht om een AIS te hebben, deze verplichting geld vanaf 300 ton op internationale waterwegen (en alle passagiersschepen).

Data over hoeveel schepen er totaal, de omstandigheden waarin ze liggen, omgeving, wat gebeurt er, hoe veranderd de situatie etc. kunnen we met behulp van satellietbeelden voor dit enorme gebied wel inzichtelijk krijgen. Door gebruik te maken van ERDAS IMAGINE® kunnen we deze data tot informatie verwerken.

Radarbeelden van satellieten als Sentinel 1, synthetic aperture radar (SAR), laten als een soort “röntgenfoto” het gebied te zien.

Bovenstaand zien we het radarbeeld op 24 maart bij Suez, de witte heldere “stippen” zijn schepen. Van de volgende data 18, 24, 25 en 27 maart zijn Sentinel 1 beelden beschikbaar. Hiermee kunnen inzicht krijgen in het waar en wat.

 

Afbeelding 2 Links Suezkanaal op 18 maart, rechts op 27 maart 2021

Er zijn ook Landsat 8 beelden van 18 maart beschikbaar, die kunnen ons wat over de omstandigheden vertellen.  Deze satelliet laat een actueel beeld, optisch, van het Suezkanaal zien. Overigens 1 Landsat 8 beeld beslaat een gebied 185 km x 180 km, er waren 2 nodig om gebied rondom Suezkanaal in beeld te brengen. Door vervolgens de radar gegevens van 18 maart met die 27 maart naast elkaar op het Landsat 8 beeld te leggen zien we gelijk al een enorme verandering.

Geen enkel schip vaart op het Suezkanaal, alles ligt bij Port Said, Bittermeren en Suez te wachten.

Warmtebeeld

Nu heeft Landsat 8 verschillende sensoren aan boord, waaronder TIRS (Thermal InfraRed Sensor). Deze sensor heeft een resolutie van 100×100 meter, echter deze TIRS Thermal bands worden resampled naar 30 meters om overeen te komen met de multispectrale banden.

ERDAS IMAGINE® kan deze data weergeven in graden Celsius. Hiernaast zien we het beeld van 18 maart gecombineerde met de radar van 27 maart. De watertemperaturen liggen op zo’n 18 graden, op het land lopen de temperaturen zelfs op naar een maximum van 41. De negatieve waarden zijn overigens afkomstig van wolken die in beeld als groene vlekken zichtbaar zijn.

Afbeelding 3 Landsat 18 warmtebeeld 18 maart 2021

Afbeelding 4 Sentinel 1, Port Said 26 maart

Met recht een uitdaging, levende have, gekoelde waar wat stilligt in een warm gebied. Wie moet er nu als eerste, zodra het kan door Suezkanaal? Door de radarbeelden te nemen en gebruik te maken van SAR Feature Extraction kunnen de schepen eenvoudig tellen. Een paar kengetallen voor Port Said, 26 maart liggen al 90 schepen. 

De Bittermeren zijn daardoor ook in een “parkeerplaats” voor zo’n 40 schepen veranderd.

Afbeelding 5 Sentinel 1, Bittermeren 24 maart

Radar ziet meer dan alleen metaal, radar is de opgevangen reflectie van de uitgestraalde energie. De cirkels links in het beeld zijn de geïrrigeerde landbouw velden. De verschillende intensiteiten laten zien of er wel of geen gewas staat. Rechts in beeld, als een mooie stippellijn zien we hoogspanningsmasten.

Aan de zuidkant van het Suezkanaal is het knelpunt, daar ligt de Ever Given en komt het meeste scheepsverkeer vandaan. Na de stranding op 23 maart zien we in de beelden dat er binnen een paar dagen een “file” van 55 km voor de toegang van het Suezkanaal ligt te wachten. 

Afbeelding 6 File voor het Suezkanaal

Afbeelding 7 Sentinel 1 beelden Ever Given

Snel een oplossing?

En de Ever Given? Daar wordt hard gewerkt, inmiddels, op het moment van schrijven, is de achtersteven weer vrij. De radarbeelden laten mooi zien het de schepen op 24 maart ruimte hebben gemaakt voor de bergers. Op 25 maart zijn de sleepboten aanwezig en op 27 maar zien we hoe er ruimte bij de achtersteven gemaakt wordt. 

Het zal hele een tijd duren voor alle logistieke uitdagingen opgelost zijn en het verkeer weer zonder vertraging van Suezkanaal gebruik kan maken. Met behulp van satellietbeelden, remote sensing, kunnen we meekijken.

Update 29 maart 15:18 : Inmiddels is het schip al losgetrokken en is het verkeer weer op gang. 

Harald Gortz

Harald is Business Consultant bij IMAGEM. Hij schakelt tussen business, commercie en de techniek en is inhoudelijk bezig met de klant. Hij werkt samen met de ontwikkelaar aan oplossingen voor de openbare orde en veiligheidsmarkt, onderwijsinstellingen of voor digital twins.

Voor meer aanvullende informatie, neem contact op met het team Marketing bij IMAGEM +31 (0) 55 2002 055, marketing@imagem.nl.