Waterdoorlaatbaarheid (detectie)

Dit model stelt gebruikers in staat om op perceel niveau de mate van verstening inzichtelijk te maken, zodat inzicht in staat in het waterdoorlaatbaarheidsniveau van een wijk of buurt

Waarom dit model?

Het regent vaker en harder in Nederland. Dit betekent dat de druk op gemeenten en andere overheden om extra maatregelen te nemen voor een goede afvoer van regenwater toeneemt. Daarvoor is het van belang om te weten in welke gebieden de mate van natuurlijke waterafvoer door inzinking in de bodem groter is en in welke gebieden relatief veel verharding aanwezig is, waardoor water op andere manieren moet worden afgevoerd. Op die plekken neemt de druk op het rioolstelsel harder toe. Dankzij dit model wordt op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt waar die druk het grootst is.

Hoe werkt het?

Het waterdoorlaatbaarheid model berekend op basis van een vegetatie index, welke gebieden goed doorlatend zijn en welke gebieden slecht doorlatend zijn. Voor het berekenen van deze analyse is er een infrarood beeld nodig. Daarnaast zijn informatie bronnen nodig zoals een gebouwen bestand en een percelen bestand. Het resultaat van het model is een rasterbestand waarin duidelijk gevisualiseerd is, welke gebieden binnen de percelen goed doorlatend zijn en welke gebieden minder goed doorlatend. Naast het rasterbestand is er een percelen bestand, waarin per perceel beschreven staat wat de oppervlakte en percentage (t.o.v. perceel) is van het slecht waterdoorlatend gebied. De resultaten worden gevisualiseerd in een speciaal ontworpen viewer-layout.

Dit model is Enterprise Ready. Hierbij worden alleen de resultaten geproduceerd. Er is geen speciaal ontworpen viewer lay-out zoals in de Desktop variant.

Wat doet het?

Dit model gebruikt vrij beschikbare basisdata uit luchtfoto’s om een globale berekening te maken van waterdoorlatende oppervlakte versus verharde oppervlakte. Dit wordt getoond in een eenvoudig te begrijpen overzichtskaart met rood (ondoorlatend) en groen (doorlatend). Zo zie je in een handomdraai in welke gebieden er een groter risico op wateroverlast ontstaat.

Dit model is als analyse op de huidige situatie te draaien, of als vergelijking met een eerdere situatie. Dat laatste is interessant om bijvoorbeeld de effecten van specifiek beleid hierop te monitoren.