Toepassingen
TOEPASSINGEN
Apps & Modellen

Samenwerken

De overheid kampt met tal van uitdagingen uitgestrekt over diverse thema's. Veelal zijn dit digitale uitdagingen en we proberen dan ook met z'n allen dit probleem te tackelen. Vraagstukken zijn vaak echter zo complex geworden dat het oplossen ervan vraagt om analyses op meerdere dimensies. Slimme Apps kunnen de brug slaan tussen afdelingen en daardoor de al aanwezige (lokale) kennis en ervaring goed inzetten.

ONTDEK MEER

Smart M.Apps en Modellen

 In de VALLEY zijn door de overheid ontwikkelde slimme Apps beschikbaar voor hergebruik als kant-en-klare App of Model.
Voor ontwikkelaars van de overheid zijn ook de componenten beschikbaar waaruit de Apps zijn opgebouwd.

Thema

Naam Smart M.App

Binnenkort verwacht

Economie

1

Smart Pijpleidingen

Milieu & Mobiliteit

10

Smart Roads

Smart Bomen

Ruimte & Wonen

8

Smart Roads

Mensstromen

Smart Laadstations

Smart Bomen

Smart Verlichting

Monitor Leefbaarheid

Smart Emissie

Smart Pijpleidingen

Veiligheid

1

Ondermijning

Brandpreventie gebouwen

BOA Planning

Monitor Inbraken

Veiligheidsincidenten

Belastingen

3

Smart Emissie

Dienstverlening en Informatiebeleid

2

Bestuur

2

Smart Emissie

Sociaal Domein

1

Smart Sociale Uitgaven

Mensstromen

Alle Apps en Modellen zijn:

Kant-en-klaar te gebruiken en eenvoudig in te richten met eigen data. Componenten (widgets, code, algoritmen, etc.) zijn aanpasbaar en herbruikbaar. Eenvoudig zelf te maken of aan te passen met de Studio (Apps) of Spatial Modeler (Modellen). Gratis.

HOE HET WERKT

Thema

Naam Model

Binnenkort verwacht

Waterdoorlatendheid

2

Waterdoorlatendheid

Gebouwvolume voor WOZ

1

Gebouwvolume

Hitte Stress

1

Hittestress

Groen & Weg percelen

4