Sloopgebouwen (detectie)

Het bijhouden van basisregistraties zoals adressen en gebouwen (BAG) en grootschalige topografie (BGT) is een kerntaak van veel overheden. Ook asset managers willen grip houden op de actualiteit van hun bebouwingskaarten. Daarvoor is deze collectie aan bebouwingsmodellen samengesteld. In een paar klikken, weet u wat er veranderd is en kunt u gericht bijwerken.

Waarom dit model?

Mutatiesignalering kan een tijdrovend proces zijn, waarbij concentratie en eenduidige beoordeling een absolute must zijn. Het kunnen automatiseren van dit proces helpt overheden en private organisaties om snel inzichtelijk te krijgen wat er van moment tot moment veranderd is, zodat men daar op kan acteren. Of het nu gaat om compleet nieuwe opstallen, of om veranderingen zoals aanbouwen of dakkapellen, deze reeks modellen spoort die specifieke verandering voor u op. Daarmee kan dit proces aanzienlijk versneld worden.

Hoe werkt het?

Het sloop gebouwen model berekend waar binnen een perceel gebouwen gesloopt zijn t.o.v. ingevoerde gebouwen bestand. Dit kunnen hoofdgebouwen zijn, maar ook bijgebouwen. Het model kan dit berekenen door gebruik te maken van een hoogtebestand, een gebouwen bestand en een percelen bestand. Het resultaat wordt in een speciale viewer layout getoond, waarmee het mogelijk is de percelen met gesloopte gebouwen manueel te controleren. Deze manuele controle kan zeer snel uitgevoerd worden met de speciaal ontworpen functionaliteit. Het gecontroleerde eindresultaat kan opgeslagen worden als vectorbestand voor verdere analyse.

Wat doet het?

De bebouwingsmodellen van IMAGEM analyseren ieder individueel pand en/of perceel op veranderingen door de tijd. Per type verandering wordt gezocht in 2D- of 3D-informatie om zodoende een lijst op te stellen van ‘verdachte’ locaties. Dit proces verloopt automatisch, waardoor de eindgebruiker zich uitsluitend bezig hoeft te houden met de beoordeling.